Kontakta oss här

Värdighet och oberoende

Allt fler äldre vill kunna vara oberoende av andra och bibehålla sin värdighet, trots ofrånkomliga fysiska problem eller funktionsnedsättningar. Detta ställer högre krav på design och funktioner för moderna sjukvårdsapplikationer. Många kan även tänka sig att själva investera i utrustning som underlättar deras vardag och för att bibehålla sitt oberoende.

Fyra viktiga sjukvårdstrender

Design blir en viktig del när moderna vårdhjälpmedel ska användas i hemmiljö. Ett exempel är sängen. Många människor vill inte att sängen ska se ut som en sjukhussäng, även om man vill att den ska ha samma funktioner.

Bo kvar längre i det egna hemmet
Vi lever längre än någonsin tidigare och detta innebär en stor utmaning för den mänskliga kroppen. Allt fler invånare behöver hjälpmedel för att klara av att bo kvar hemma längre. Självklart vill man kunna vara självständig och leva ett värdigt liv – även om man har ett funktionshinder. Lyckligtvis kan tekniken erbjuda hållbara lösningar. Det utvecklas konstant nya produkter i syfte att underlätta vardagen för människor som normalt skulle behöva assistans från familj eller vårdgivare.

Många av applikationerna som är utvecklade för att göra skillnad för människor med funktionshinder kräver någon form av justeringsmekanism. Många tillverkare väljer att använda LINAK® ställdonssystem för att utföra denna justering. Detta gäller t.ex. sängar som hjälper sängbundna patienter att växla från liggande till sittande position. Det kan handla om fåtöljer som kan hjälpa personer att ställa sig upp.

Digital teknik
Det är inte bara justerbara möbler som kan bidra till att skapa värdighet. Även webbaserad digital teknik som Internet of Things (IoT) kan göra stor skillnad. I det moderna hemmet kan man ansluta flera hemfunktioner till Internet och på så sätt förverkliga det ”smarta hemmet”. Detta innebär att styrningen av många dagliga aktiviteter kan ske med hjälp av fjärrkontroll eller genom röstaktivering.

Även framtiden ser ljus ut, förutsatt att tekniken fortsätter att utvecklas, när det gäller att skapa ökad värdighet och större oberoende för funktionshindrade människor. En av de största innovationerna för framtida oberoende är den självkörande bilen. Detta enorma tekniska genombrott kommer att ge människor med olika fysiska funktionshinder möjlighet att transporteras, utan assistans från någon annan.

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta