Fetma

Det faktum att allt fler människor blir överviktiga ställer allt större krav på sjukvårdsapplikationer – applikationerna måste kunna klara högre belastning. Det krävs nya och starkare produkter för att kunna erbjuda överviktiga personer den bästa och säkraste vården

Fyra viktiga sjukvårdstrender

Allt fler sjukhus och vårdcentraler upplever att den befintliga utrustningen inte klarar den belastning som vissa patienter och invånare utgör. Det kan innebära säkerhetsrisker om utrustningen inte är konstruerad att klara tunga laster. Dessutom kan det komplicera behandlingen och vården om utrustningen inte kan användas optimalt.

Nya och kraftfulla produkter
Det kan vara nödvändigt att byta ut utrustningen och använda produkter som klarar att uppfylla både aktuella och framtida behov av effekt och styrka. På LINAK arbetar vi konstant med att utveckla nya produkter som klarar tyngre belastningar. 

På så sätt kan vi hjälpa våra kunder med utveckling av t.ex. sängar, britsar och patientlyftar som hanterar även kraftigt överviktiga personer.

Utrustning och ergonomi
När man investerar i utrustning som är avsedd att hantera högre belastningskrav är det viktigt att man beaktar hur utrustningen kommer att passa in i byggnaden eller rummet där den ska användas. Det ska t.ex. klargöras huruvida dörröppningarna är tillräckligt breda för att applikationen ska kunna komma igenom och om de olika rummen har plats för utrustningen.

Som ett led av patienternas viktökningstrend har även bra ergonomi blivit ett ämne som fått allt större fokus bland sjukvårdspersonal över hela världen. Här är det speciellt viktigt med assisterande lyftutrustning och justering för att kunna undvika olika typer av arbetsrelaterade skador. Genom den fortlöpande utvecklingen av starkare applikationer för sjukvårdssystem, behöver det i framtiden inte vara krävande för personalen att arbeta med det ökande antalet överviktiga patienter.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.