Kontakta oss här

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) är ett fenomen som varit i fokus inom många olika branscher under ganska lång tid. Inom sjukvården kan det fundamentalt förändra vår syn på hela sektorn.

Fyra viktiga sjukvårdstrender

Genom intelligent insamling av data som rör applikationens prestanda samt patientförhållanden, kan arbetet optimeras och vårdkvaliteten förbättras. Internet of Medical Things (IoMT) spås kunna revolutionera hela vårdsektorn.

Nya möjligheter
Intelligent sjukvårdsutrustning som kopplas upp till Internet innebär många nya sätt att kunna utforma och sköta vården. Sensorer i olika applikationer och enheter gör att man kan samla in information och data om patienterna. Denna information kan t.ex. hjälpa vårdpersonal att förbereda behandlingar eller planera besök. Dessutom kan data hjälpa till att anpassa arbetet och bidra till bättre vårdkvalitet, eftersom det baseras på fakta och kan kommas åt när det behövs.

Denna teknik kan bidra till att balansera upp personalbrist och konstant reducerade kostnader, och kommer inte att ha några konsekvenser för den vård som erbjuds patienterna/invånarna. Det är tvunget att låta detta ta över och bana väg för effektivare vård, utan att sänka kvaliteten. I slutänden kommer det vara möjligt att upptäcka orsaker, samband och förhållanden, för att på så sätt få möjlighet att vidta tidiga åtgärder – tack vare smarta system.

LINAK bidrar
LINAK har utvecklat ett intelligent vårdsystem, som sparar patientinformation från applikationens sensorer i en virtuell webbaserad molntjänst och skickar denna data till vårdpersonalen via en smartphone. Detta gör det enklare för personalen att planera och utföra patient/invånarbesök och rådgivning för att kunna ge bättre vård i rätt tid. Exempelvis kan man med hjälp av en sängsensor få reda på om personen har svårt att kontrollera blåsan och hålla sig torr under natten. Denna kunskap ger vårdpersonalen möjlighet att direkt vidta rätt åtgärder och i fortsättningen se till att personen kommer till toaletten i rätt tid. 

Med hjälp av servicedataverktyget kan man få information om hur applikationen används. Man kan få information om frekvens och syfte med applikationen och använda kunskapen för att analysera slitage och felmeddelanden.

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.