Kontakta oss här

En allt större andel äldre

De demografiska förändringarna pekar på en markant ökning av äldre människor. Detta innebär många olika utmaningar för sjukvårdens system, utmaningar som bara kan lösas med hjälp av nya och innovativa lösningar.

Fyra viktiga sjukvårdstrender

Enligt uppgifter från Statistics Denmark* kommer andelen äldre att öka markant under de kommande tio åren. Antalet personer som är 80 år förväntas att öka med 150 000 personer under de kommande tio åren, medan andelen personer i åldern mellan 65–79 år kommer att öka med 58 000 personer till 2028. Tittar man längre in i framtiden förväntas tio procent av invånarna att vara 80 år gamla till 2053.

Ökat krav på sjukvård
En allt äldre befolkning innebär utmaningar för sjukvårdens system. Eftersom åldrandet påverkar människokroppen kommer allt fler människor att behöva sjukvård i framtiden. Tyvärr ökar inte antalet unga människor i samma takt som andelen äldre. Detta kommer att innebära en brist på sjukvårdspersonal – där man inte kommer kunna hjälpa den stora gruppen äldre i samhället. Detta medför att nya applikationer och ny teknik måste få en allt större roll om alla ska kunna få rätt vård och omsorg.

Nya vårdtyper
Som tur är fokuserar flera företag på att utveckla nya produkter som ska hjälpa äldre och underlätta sjukvårdspersonalens arbete. Detta kommer inte att innebära försämrad vård! Snarare tvärtom, vården kommer bara att utföras annorlunda. Fler hjälpmedel bidrar till högre effektivitet för sjukvårdspersonalen och bidrar till ett ökat oberoende och mer självständiga äldre invånare. 

Som beskrivs under trend nummer 2 kommer ”värdighet och oberoende” att bli allt viktigare. Äldre vill vara oberoende och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Man vill investera i hjälpmedel som innebär att man behöver mindre assistans från sjukvårdspersonal. 

Data ger värdefulla insikter
En typ av teknik som verkligen kan bidra till att hjälpa den allt större gruppen äldre är det som kallas för ”Internet of Things (IoT)” (trend nummer 1). Genom att koppla upp sjukvårdsapplikationer till Internet kan man t.ex. samla in information om patientförhållanden eller applikationens status. På så sätt kan den vård som behövs planeras effektivt och hjälpmedel kan servas innan de går sönder.

LINAK samarbetar med flera företag som utvecklar innovativa och användbara produkter för äldre människor. Vi har dessutom utvecklat ett datainsamlingsverktyg som ska användas tillsammans med olika sjukvårdsprodukter för att kunna effektivisera sjukvården.

Dansk myndighet som lyder under finansdepartementet och inrikesdepartementet 

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta