Kontakta oss här
Nyheter den 17 december 2018

Ställdon central del för återvinning av energi från avloppsslam

På Egaa vattenreningsverk i närheten av Århus i Danmark utvinns kolslam från spillvattnet och återanvänds i anläggningen för att minska den totala energiförbrukningen. LINAK® ställdonslösningar spelar en viktig roll i att optimera denna process genom att säkerställa tillförlitlig ventilautomation.

Optimal biogasproduktion från avloppsslam kräver exakt kontroll över flera processer. Detta klarar man på avloppsvattenreningsverket i Egaa där spillvatten från den intilliggande staden Århus behandlas som en resurs så snart det kommer in i anläggningen. 

Genom modern teknik, genialitet och kvalitetslösningar har reningsverket uppnått anmärkningsvärda resultat och idag producerar anläggningen mer energi än den förbrukar.

Primär behandlingsprocess optimerad
Åtta Salsnes filters™ utgör det första steget i processen där kolslam filtreras ut från det inkommande avloppsvattnet. Redan i denna tidiga behandlingsfas spelar LINAK elektriska ställdon en viktig roll. Ventilerna automatiseras av ställdon som exakt styr inmatningen av avloppsvatten till filtren, vilket optimerar den primära behandlingsprocessen. Bara detta bidrar till en minskad energiförbrukning med upp till 40 % under luftningen senare i vattenreningsprocessen.

Effektiv biogasproduktion – slamvärmeväxlare
Att omvandla slam till biogas är en värdefull grön energikälla. Denna process utförs av en anaerob nedbrytningstank där det är absolut viktigt att slammet förvaras vid rätt temperatur. För att uppnå denna perfekta temperatur inuti tanken cirkuleras slammet genom en energieffektiv värmeväxlare där flödet styrs av ett antal ventiler, som alla är automatiserade av hållbara LINAK ställdon.

Ställdon stödjer hållbar avloppsvattenrening
Oavsett om du behöver kunna slå till eller från dina ventiler eller en exakt reglering från 0–100 % så är LINAK elektriska ställdon den varaktiga lösningen. De är hållbara, förvånansvärt enkla att installera och tillåter fullständig fjärrstyrning via SCADA, PROFIBUS-kommunikation eller lättåtkomlig manuell kontroll via en extern vattenventilstyrenhet (WCU). 
Om du vill veta mer om hur elektriska ställdon kan förbättra modern avloppsvattenrening är du välkommen att kontakta ditt lokala LINAK kontor

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta