Nyheter den 18 september 2018

När du installerar system från LINAK ingår säkerhet

Genom att installera ställdonssystem från LINAK får man många funktioner som förbättrar och garanterar säkerheten kring höj- och sänkbar sjukvårdsutrustning. LINAK använder utveckling, teknik, färdigheter och kreativa nya idéer för att underlätta för patienter och vårdpersonal, samt för att skydda själva applikationen.

Inom sjukvården är säkerhet ett ämne som alltid är i fokus. Det är inte bara patienterna som måste känna sig säkra och trygga, sjukvårdspersonalen måste ha en säker arbetsmiljö för att kunna vara effektiva och ge optimal behandling och vård. Även de justerbara applikationerna som används måste vara säkra, dvs. de måste vara mycket hållbara för att fungera säkert under lång tid. LINAK beaktar allt detta under utvecklingen av ställdonssystem till modern sjukvårdsutrustning och detta är orsaken.

Uppfyll aktuella standarder för att erhålla medicinskt godkännande
Flera strikt definierade standarder och normer måste följas för att få de godkännanden som krävs för modern sjukvårdsutrustning. Eftersom justerbara system spelar en allt viktigare roll inom den moderna sjukvården lägger LINAK stora resurser på att uppfylla dessa standarder.

”Om man lanserar en produkt på marknaden idag, utan att ha full kontroll på säkerheten, då kommer man sannolikt att misslyckas”, säger Jørgen Sobol, LINAK Sales Director. ”Som leverantör av elektriska komponenter till sjukvården har LINAK ett speciellt ansvar inom detta område.”

Produkter från LINAK har under många år levt upp till alla standarder och normer. Detta har gjort det enklare för tillverkare av sjukvårdsutrustning att uppfylla standarderna och få de godkännanden som krävs.

Fokus på riskhantering och användbarhet
För att ligga i linje med kraven i IEC 62366 har LINAK väldefinierade riskhanteringsprocesser som inkluderar användbarhetsprocesser.

Vi relaterar till felaktig produktanvändning eller situationer som kan innebära risker när produkten används, för att reducera riskerna utfärdar vi även rekommendationer och varningar.

LINAK är certifierat i enlighet med standard ISO14971 för riskhantering. Vi tillhandahåller dokumentation angående kvarstående risker för samtliga komponenter, för att underlätta riskanalysprocessen för applikationstillverkaren.

Total säkerhet i alla produkter
LINAK täcker in allt – från mekaniska säkerhetsfunktioner som t.ex. säkerhetsmutter, quick release eller spärrad spline till lösningar med OpenBus™ som ger data om prestandastatus eller förhindrar oönskade rörelser.

Quick release Quick Release utgör en viktig funktion och säkerställer snabb sänkning av applikationen vid nödsituationer, t.ex. om det krävs hjärt-/lungräddning.
 

Dessutom hjälper vi t.ex. sjukhusen att bekämpa bakterier genom att allt fler av våra produkter är enklare att rengöra på ett effektivt sätt. LINAK standarden IPX6 Washable DURA™ är ett exempel på detta. Vi arbetar konstant med att förbättra det aktuella status quo, och till viss del bidrar vi till att ytterligare höja standarden – för att ge våra kunder marknadsfördelar. 

”Ju fler aspekter som beaktas när det gäller säkerhet, desto säkrare blir våra produkter både för användare och patienter”, säger Jørgen Sobol. ”För oss är detta en resa utan slut”.
 Tvättbarhet
Många applikationer inom sjukvården måste kunna motstå vatten och rengöringsmedel när applikationen tvättas. LINAK® produkter för sjukvården är som minst IPX4-klassade, men där så krävs kan vi erbjuda produkter med IP-klassning IPX6 Washable DURA™.

Om du vill veta mer om hur LINAK arbetar med säkerhet i sjukvårdsapplikationer är du alltid välkommen att kontakta LINAK. Vi finns i 35 länder över hela världen.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.