Kontakta oss här
Sjukhusvård

Kuvös

Neonatala intensivvårdsavdelningar på sjukhus behöver skapa optimala förutsättningar för vårdpersonalen att ta hand om förtidigt födda och sjuka nyfödda barn. LINAK ställdonslösningar kompletterar behovet av en trygg och lugn miljö för nyfödda och goda förhållanden för vårdpersonalen. Det gör vi genom att introducera rörelse, förbättra säkerhet och genom uppkopplingen till digitala tjänster.

Neonatalkuvös med LINAK linjära ställdon på sjukhus

Systemlösningar för kuvöser

Alla typer av kuvöser måste uppfylla kraven på komfort och säkerhet – samtidigt som optimala ergonomiska arbetsförhållanden säkerställs för vårdpersonalen. Kuvöser kan utrustas med många olika rörelsealternativ och funktioner för att stödja personalen. En säker och tyst rörelse är obligatorisk i alla fall för att säkerställa en bekväm behandlingssituation.

LINAK® elektriska ställdonssystem kan ge mervärde till en neonatal kuvös genom att lägga till:

  • Rörelseflexibilitet för ökad designfrihet
  • Förbättrad patientkomfort och säkerhet
  • OneConnect™ som ger hög drifttid med fjärrservice
 

Rörelseflexibilitet för ökad designfrihet

LINAK elektriska linjära ställdonssystem bygger på en modulbaserad plattform och är designade för skalbar prestanda, för att på bästa sätt uppfylla behoven inom neonatalvården.

LINAK erbjuder många olika rörelsealternativ för neonatalkuvöser, oavsett om det handlar om grundläggande eller avancerade systemlösningar, rörelsemönster eller simultandrivning. Jämna och exakta rörelser och positionering är avgörande för den optimala kuvösen.

 

Optimerad patientkomfort och säkerhet

Flera olika lägen för kuvösen gör det möjligt att ställa in bordet i en ergonomisk position, antingen för det nyfödda barnet eller för vårdpersonalen. Kuvösen är enkel att justera, vilket gör den bekväm och säker i alla lägen.

 

OneConnect™ ger hög tillgänglighet med fjärrservice

LINAK är känt för driftsäkra produkter med lång och problemfri livslängd. Hög effektivitet kräver optimala systemlösningar i kombination med en tillförlitlig teknisk support. LINAK OneConnect ger fjärråtkomst till servicedata för snabb och effektiv felsökning var som helst i världen för att säkerställa hög drifttid för kuvösen.

Läs mer

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta