Kontakta oss här
Sjukhusvård

Dialysstolar

Över hela världen ökar förekomsten av diabetes ständigt i takt med den ökande äldre befolkningen. LINAK ställdonlösningar för behandlingsapplikationer ger möjlighet att designa en dialysstol som kan anpassas optimalt till alla situationer för bättre ergonomi, arbetseffektivitet och behandlingskomfort.

Dialysstolar med LINAK produkter

Systemlösningar för dialysstolar

Alla dialysstolar ska optimera komforten och säkerheten och samtidigt säkerställa idealiska ergonomiska arbetsförhållanden för vårdgivaren.

Dialysstolar som är designade med ett brett utbud av rörelsealternativ och funktioner, kan bidra till att ge högkvalitativ behandling. LINAK® erbjuder flera justerbara rörelsealternativ för inställning av höjd, ryggstöd och benstöd. De exakta och effektiva rörelsealternativen förbättrar vårdpersonalens ergonomi med optimal arbetshöjd och enkel i- och urstigning. Rörelser som stöds av elektriska LINAK ställdon säkerställer snabb och jämn justering av dialysstolen.

LINAK elektriska ställdonslösningar säkerställer mycket mer än bara exakta och jämna rörelser. Föreställ dig värdet av:

  • Förbättrad ergonomi, optimerad rörelse för perfekta arbetsförhållanden
  • Säkerhetsfunktioner och komfort, vilket gör att dialysstolen ger extra säkerhet
  • OneConnect™ som stöder hög drifttid med fjärrservice

Bristen på vårdpersonal är ett faktum. Belastningen på vårdsektorn kräver att hjälpmedel och utrustning finns tillgängliga för dagliga behandlingar.

 

Bättre ergonomi

Elektrisk rörelse i dialysstolar erbjuder flera möjligheter att justera ryggstöd, benstöd och höjd. En enkel eller kombinerade rörelser kan bestämmas med hjälp av rörelsemönster för att säkerställa korrekt position för optimal behandling, komfort och ergonomi.

Rörelsemönstren bidrar till ökad effektivitet och ger mer exakt positionering för ergonomisk bra behandling.

 

Säkerhetsfunktion och komfort

Under behandlingen, i synnerhet vid långvariga behandlingssituationer som dialys, är det mycket viktigt att fokusera på patientens komfort och välbefinnande.

LINAK systemlösningar ger jämna och tillförlitliga rörelser i alla riktningar.

Låg in- och urstigningshöjd ger patienten komfort och bekvämlighet genom att öka säkerheten och minska risken för fallolyckor

LINAK säkerhetsfunktioner (Intelligent Ratchet Spline eller Quick Release Damper) i applikationen minimerar risken för hinder och personskada i applikationen och ger ökad patientkomfort

One-touch knapp för snabb justering till en fast nödlägesposition ger ökad säkerhet och bekvämlighet, både för vårdtagare och vårdgivare

 

Fjärrservice för att säkerställa hög drifttid

LINAK är känt för driftsäkra produkter med lång och problemfri livslängd. Hög effektivitet kräver optimala systemlösningar i kombination med en tillförlitlig teknisk support. LINAK OneConnect™ ger fjärråtkomst till servicedata för snabb och effektiv felsökning var som helst i världen för att säkerställa hög drifttid för dialysstolen.

Läs mer

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta