Case story

Nya initiativ hjälper sjukhusen att effektivt bekämpa bakterier

Under senare år har sjukhusen i Danmark satt större fokus på hygien. För några år sedan utnämndes Horsens regionalsjukhus till ”innovationssjukhus”. Här gör man allt för att bekämpa oönskade bakterier.

Varje år dör ungefär  3 000 personer i Danmark på grund en infektion som de har fått på sjukhuset. Denna siffra är 18 gånger högre än antalet personer som dör i trafiken. På regionsjukhuset i den danska staden Horsens försökte man att ändra på detta.

Kampen mot farliga bakterier
Välkommen ner i de långa korridorerna i sjukhusets källare, det är här rundturen börjar. Det är en ganska livlig plats eftersom många av sjukhusets servicemedarbetare arbetar här och bidrar till att den dagliga verksamheten löper på smidigt. Bakom två av dörrarna finns sjukhusets tvättunnel, ett avancerat automatiskt tvättsystem som tvättar allt från sängar till takplåtar i operationssalar. Tvättunneln är bara ett av de många initiativen som regionalsjukhuset har vidtagit för att förbättra hygienen.

Efter 17 år inom rengöringsbranschen på både sjukhus och slakterier blev Søren Møller servicechef på regionsjukhuset i Horsens, där han har arbetat under de senaste 21 åren. 2015 tog han beslut om att köpa in tvättunneln.

”Allt startade med inrättandet av ett manuellt tvättsystem och allt var redo. När vi väl hängt upp sängen blev det uppenbart att manuell tvättning inte skulle ge tillfredställande resultat och det var då vi började fundera på maskiner”, berättar Søren Møller och fortsätter:

”Vi tog fram ett anbudsunderlag där vi specificerade våra krav vad gäller vattenmängd, rengöringsmedel, elektricitet och tvättid baserat på 15 000 tvättar per år. Vi jämförde olika resultat och vi valda naturligtvis det som verkade vara bäst. Vi gläder oss över de möjligheter som har öppnats upp. Många andra regioner och sjukhus har kommit för att titta på tvättunneln.”

Höga krav på tvättbarhet
När Søren Møller började undersöka marknaden var han egentligen på jakt efter en sängtvätt. Men det blev snart uppenbart att den nya maskinen skulle kunna användas till så mycket mer. Med det som grund beslutade sjukhuset att man skulle investera i en annan maskin i samband med utbyggnaden av sjukhuset.

”Vi fokuserar på att framtida hjälpmedel och material ska kunna tvättas i maskinen eftersom de blir mycket renare då. Maskinen rengör många saker som tidigare inte rengjordes eller tvättades för hand. Idag tvättar vi många olika saker i tvättunneln och det kommer att utvecklas vidare när ytterligare en maskin tas i drift.”

Sjukhussängen i tvättunneln på regionalsjukhuset i Horsens
Sjukhussängen i tvättunneln på regionalsjukhuset i Horsens

Sängarna på regionalsjukhuset i Horsens är utrustade med ställdonssystem från LINAK, så att de kan justeras efter den enskilda patientens behov. Även andra hjälpmedel är utrustade med systemen och när dessa hjälpmedel ska rengöras i tvättunneln ställs högre krav på de lösningar som sjukhuset väljer betonar Søren Møller.

”Det är ett absolut måste att LINAK tänker in tvättbarhet i systemen. Vi skulle inte köpa sängarna eller hjälpmedlen som de är placerade på om de inte var tvättbara. Alla delar på sängen måste kunna tvättas i tvättunneln, annars fungerar det inte. Tidigare tvättades sängarna för hand, men det var svårt att få ett tillfredställande resultat. Ur ett hygieniskt perspektiv är det en stor fördel när utrustningen kan tvättas i tvättunneln”, säger han och utvecklar: 

”Det krävs enligt lag att hygienen upprätthålls. Vi arbetar med patientsäkerhet på sjukhuset, där vi bland annat fokuserar på att inte sprida infektioner mellan patienterna. Det innebär bland annat att vi följer de nationella infektions- och hygienriktlinjerna från det danska forskningsinstitutet, som lyder under Danish Ministry of Health (Statens Serum Institut). Som exempel så granskar vi 250 rum fyra gånger per år, i enlighet med INSTA800, som är en gemensam nordisk standard för att mäta rengöringskvalitet. På så sätt säkerställer vi att rengöringen uppfyller kraven.”

Ökat fokus på förbättrad hygien
Søren Møller ser inte bara stora fällor när det gäller hygienen när man tvättar sängar och andra hjälpmedel. På sjukhuset i Horsens delegeras rengöringen i olika ansvarsområden mellan servicepersonalen och vårdpersonalen. Det krävs att båda parterna konstant är uppmärksamma på vem som ansvarar för vad. På så sätt säkerställs att vi löser allt till belåtenhet och att vårdpersonalen kan användas på rätt sätt.

Den största skillnaden som Søren Møller har sett under de senaste 10 åren är att fokus på att förbättra sjukhushygienen har ökat. ”Idag tänker jag alltid på om sakerna kan rengöras vid varje inköpsbeslut jag ska fatta. Vi måste kunna tvätta alla hörn och krokar effektivt. Annars är de inte lämpliga att användas i ett sjukhus”, klargör Søren Møller. 

Søren Møller – servicechef
Søren Møller – servicechef

 

Tvättbarhet hos LINAK
Som utvecklare och tillverkare av elektriska ställdonssystem i världsklass till applikationer inom sjukvården känner vi på LINAK att vi har ett ansvar i att hjälpa sjukhusen att kunna förbättra hygienen. 

Naturligtvis uppfyller LINAK ställdonslösningar alla internationella normer och standarder inom tvättbarhet. Vissa av våra produkter uppfyller ännu högre standarder, eftersom våra tester är markant mer omfattande än vad som anges i normen 2017.

Dessa krävande tester kallar vi för LINAK IPX6 Washable DURA™

 

 
LINAK IPX6 Washable DURA™ play-icon

LINAK IPX6 Washable DURA™

Sätter nya standarder för tvättbara applikationer play-icon

Sätter nya standarder för tvättbara applikationer

Filer

Broschyren LINAK IPX6 Washable DURA™

Tvättbarhet är en del av den moderna sjukvården. LINAK IPX6 Washable DURA™ för höj- och sänkbar sjukhus- och sjukvårdsutrustning – nästa steg inom renhet.

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.