Teknik & trend

Få produktiva och nöjda medarbetare med sitt/ståbord

Från att skapa en aktiv och hälsosam arbetsmiljö till att få ut mer av dina anställda. Sitt/ståbord erbjuder många fördelar, både för arbetsgivare och anställda.

Även om sitt/ståbord har varit en global trend en tid så är det fortfarande många företag som inte har gått över till denna typ av bord. Det innebär att många människor och företagen man arbetar för går miste om de potentiella fördelar som det innebär med en aktiv arbetsplats. I en artikel för Society for Human Resource Management, lyfter James Levine, Director of Obesity Solutions på Mayo Clinic och Arizona State University, fram att den normala avkastningen på investeringen ligger mellan 3 och 7 USD för varje US-dollar som investeras i arbetsplatsinnovationer, som hjälper människor att bli mer aktiva i sitt arbete1 Sitt/ståbord är alltså en ren vinst för arbetsgivaren.

Om du eller ditt företag inte har gått över till sitt/ståbord än eller om ni överväger att införa sitt/ståbord för kommande designprojekt kan du utforska och dela våra senaste filmer som fokuserar på dessa fördelar.

I den här filmen ligger fokus på hur din aktuella arbetsplats kan göra medarbetarna långsammare om man inte använder höjdjustering.

Stödjer effektivitet
I en studie där 50 universitetsstudenter deltog tittade man på effekterna av att stå istället för att sitta, deltagarna kunde reagera snabbare när man stod upp jämfört med att sitta ner2. Den fysiska aktiviteten verkar bidra till bättre kognitiv förmåga, oavsett personernas faktiska hälsoförhållande. Den amerikanska studien visade att fysisk aktivitet hade markant positiv inverkan på den mentala bearbetningen och prestanda, både för friska och sjuka personer, när man jämförde effekterna av fysisk aktivitet hos personer både med och utan Parkinsons sjukdom.3

I den här filmen visas hur rörelser hjälper till att främja arbetsplatsens komfort, välmående och reducera antalet sjukdagar.

Förbättrar närvaron
I en studie under sex månader tillhandahöll ett tyskbaserat globalt företag en del av medarbetarna med sitt/ståbord och utbildning i ergonomi. 65 procent (efter tre månader) och 70 procent (efter sex års undersökning) av medarbetarna angav att man mådde bättre – trots en ökad datoranvändning. Dessutom reducerades antalet inrapporterade sjukdagar, t.ex. på grund av ryggvärk, med 60 procent. Företaget upptäckte att avkastningen på investeringen (ROI) låg på motsvarande 10 Euro per investerad euro (för sitt/ståbord och utbildning i ergonomi).4

 

I denna film visas hur arbetsplatser bör utformas för att hjälpa medarbetarna att kunna utföra sitt arbete, istället för att hjälpa dig att inte få arbetet gjort.

Förbättrad produktivitet
I en annan studie jämförde man effekterna med sitt/ståbord jämfört med vanliga statiska kontorsbord på ett callcenter, studien löpte under 6 månader. Forskarna kom fram till att personalstyrkan som hade sitt/ståbord var 45 procent mer produktiva på daglig basis jämfört med sittande kolleger och att produktiviteten dessutom ökade markant med tiden.5

I den här filmen visas hur höj- och sänkbara bord hjälper till att göra arbetsplatsen mer inbjudande för samarbeten.

Främjar samarbete
Bra idéer och lösningar kommer ofta väldigt spontant. Ett upphöjt kontorsbord blir snabbt och enkelt en mötespunkt för diskussioner. Med flexibla arbetsstationer stimuleras medarbetarna att röra sig när man arbetar, man får dessutom en atmosfär som främjar samarbete mellan medarbetarna. Med snabba möten och ökad smidighet stimuleras medarbetarna automatiskt att använda sina sitt/ståbord oftare – därför är det en ren vinst för ökat samarbete och ökad rörelse under hela arbetsdagen.

 

I den här filmen visas hur sitt/ståbord kan reducera antalet sjukdagar bland medarbetarna och hjälpa dem att nå sina hälsomål.

Förbättrar hälsa
Motivationen att stå upp under arbetsdagen är en viktig faktor för att kontorspersonalen ska röra sig mer. Det är svårt att bryta vanor, därför undersökte en dansk studie motivationsmetoder och kom fram till att påminnelser hade störst effekt för att motivera kontorspersonalen att använda sina sitt/ståbord. Detta innebar att påminnelserna fördubblade tiden bland ”lättanvändare” (personer som står upp 20 procent eller mindre under en arbetsdag).6 Denna tendens förstärks ytterligare av en praktisk studie som utfördes åt LINAK av det tyska ”Institut für Gesundheit und Ergonomie”, som visade att kontorsarbetare med sitt/ståbord, utrustade med ”sitt-/ståpåminnelse”, markant förbättrade användningen av sina kontorsbord och blev aktivare under arbetsdagen.7

I denna film fokuseras det på hur sitt/ståbord kan reducera stress och andra mentala hälsoproblem.

Reducera stress
En undersökning utförd av University of Tasmania på över 3 000 deltagare, som ett led i en större hälsoundersökning, kom fram till att sitta ner i mer än 6 timmar per dag har inte bara negativ effekt på det fysiska välmåendet utan ger även en ökad risk för mentala hälsoproblem.8

 

Redo att få ditt företag i rörelse?
Ett av de bästa sätten att få ditt företag i rörelse är att gå över till höj- och sänkbara bord. Att utrusta rätt sitt/ståbord med påminnelsefunktion och intuitiv design kan skapa en fantastisk arbetsplats och främja medarbetarnas hälsoprogram. Det är bara en sak att tänka på, rörelse kan utföras oavsett var du är på kontoret.

Från enbensbord till konferensbord med flera ben, möjligheterna att införa rörelse i kontorslandskapet är nära nog oändliga. Det viktiga att tänka på är var personalen kommer att befinna sig. Troligtvis befinner de sig inte vid sitt kontorsbord hela tiden. Mellan möten, samarbeten och den socialisering som sker på en arbetsplats finns det många områden där man kan införa rörelse för att främja miljöns flexibilitet. Få ditt företag i rörelse.

 

Referenser

  1. Lytle, T. (22 februari, 2017). Främja en aktiv personalstyrka med ståbord. Hämtat från Society for Human Resource Management: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0317/pages/promote-an-active-workforce-with-standing-desks.aspx
  2. Rosenbaum, D., Mama, Y. och Algom, D. (2017). Stå upp för din Stroop: Att stå upp förbättrar selektiv uppmärksamhet och kognitiv kontroll. Psykologisk vetenskap
  3. Hazamy, A., Altmann, L., Stegemöller, E., Bowers, D., Lee, H. K., Wilson, J., . . . Hass, C. (april 2017). Förbättrad kognition genom cykling hos patienter med Parkinsons och hos friska vuxna. Brain Cogn.(113), 23-31.
  4. Healy, G., Lawler, S., Thorp, A., Neuhaus, M., Robson, E., Owen, N. och Dunstan, D. (2012). Reducering av långvarigt sittande på arbetsplatsen. Bevisgenomgång: fullständig rapport. Melbourne, Australien Victorian Health Promotion Foundation. 
  5. Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S. och Zhao, H. (2016). Produktivitet på callcenter under en period på sex månader efter införande av ståbord. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 2-3, sidorna 188–195
  6. Institut für Gesundheit und Ergonomie 2018 Mäta effekten av sitta-stå-påminnelser LINAK
  7. KL. 7 (2017): Making office workers healthier: A public health intervention making office workers use their height-adjustable office desks more, genomförd åt LINAK
  8. Kilpatrick, M., Sanderson, K., Blizzard, L., Teale, B. och Venn, A. (2013). Tvärförhållanden mellan att sitta på arbetet och psykologisk utmattning: En reducering av sittiden kan ge förbättringar inom mental hälsa. Mental Health and Physical Activity, 6(2), 103–109.

Filer

Move brochure

En liten broschyr om varför och hur höj- och sänkbara kontorsbord ska användas.