Kontakta oss här
Tillbehör

SLS

SLS är en säkerhetsbrytare som används i LINAK linjära ställdonssystem där man vill förhindra oavsiktlig positionering.

SLS

Det finns två typer av SLS-brytare, en analog och en OpenBus™.

Analog SLS kan användas som en säkerhetsfunktion för att bryta strömmen till ställdonet. SLS finns med 1 eller 2 brytare (som aktiveras med samma knapp). Kan användas för att förebygga oavsiktlig positionering av olika ramsegment i förhållande till varandra eller som en extern gränslägesbrytare för att skydda ramen mot ställdonets fulla kraft i ändläge. Ställdonet stoppas direkt när man trycker på knappen.

OpenBus SLS är avsedd att användas tillsammans med OpenBus styrenheter. Den finns både som passiv och som aktiv. Den levereras med en brytare, normalt öppen (NO). Standard OpenBus SLS är inte avsedd att användas som säkerhetsfunktion (signalgränslägesbrytare).

Båda typerna kan användas som extern signalenhet, för att ge signal till en styrenhet. Signalen kan begränsa eller avbryta funktionerna på exempelvis en säng eller användas för att starta en OpenBus funktion.

SLS datablad

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

DL2 system bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller sina LINAK DESKLINE produkter.

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.