Kontakta oss här
Kontroller

ACL

Attendant Control Lock (ACL) är en box med en omställningsknapp avsedd att koppla bort alla övriga inställningsfunktioner i t.ex. sjukhussängar och hemvårdssängar.

ACL

ACL (Attendant Control Lock) är en box för olika typer av applikationer. Boxen används när patienters placering måste styras noggrant av vårdpersonalen. 

ACL kopplar bort alla funktioner på handkontrollen genom antingen en knapp eller nyckel.

Fördelar när du använder ACL:

  • Ingen oavsiktlig rörelse av styrenheten
  • Bakåtkompatibel, tillägg
  • Utökad säkerhet genom "dubbelklick" funktion

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta
ACL datablad

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

Kontroller bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller sin LINAK elektronik.

Focus on floor beds

Sängar kan designas för att i stort sett kunna sänkas ner till golvnivå. För slutanvändaren innebär sänkningsfunktionen att man kan förebygga olyckor för sjukhuspatienter och äldre människor.

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Focus on couches and tables

Flexibel funktionalitet och bättre ergonomi är några av de krav som finns när det gäller behandlings- och undersökningsbritsar.

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta