Nyheter den 17 september 2020

MJB2 – en ny kompakt portrepeater som gör stor skillnad

Om du är på jakt efter en enkel anslutning av extra kontroller eller tillbehör till justerbar vårdutrustning kan MJB2 vara svaret. Denna kompakta portrepeater är optimerad för många olika applikationer som exempelvis sjukhussängar, operationsbord och behandlingsstolar.

När man använder justerbar vårdutrustning är det viktigt att enkelt komma åt kontrollerna, till exempel handkontroller eller fotpedaler. LINAK lanserar en ny portrepeater som har konstruerats för analoga eller OpenBus™ ställdonssystem. MJB2, gör detta möjligt genom att skapa ytterligare portar.

Extra tillval tillgängliga för vårdpersonalen

Ibland kan det vara användbart för vårdgivare att ha mer än en kontrollenhet för att styra funktioner och rörelser som inte är tillgängliga för patienter eller klienter som behöver vård. Och i mer avancerade sjukhussängar är det ofta nödvändigt att ansluta extra tillbehör. Det kan vara belysning under sängen för att minska risken för fallolyckor på nätterna om patienten lämnar sängen för att gå på toaletten.

MJB2 gör det möjligt för vårdgivare att ha en extra handkontroll, till exempel för att läsa av patientens vikt.

Extra portar för extra funktioner

MJB2 utökar antalet portar och har konstruerats för att underlätta anslutningen av tillbehör och extra kontroller för nästan alla ändamål. Denna extra port gör det också enkelt att komma åt systemets serviceinformation.

Denna kompakta tvåportsrepeater smälter in i sjukvårdsutrustningens design utan att vara i vägen för funktionerna och inline kabeldragning förbättrar kabelhanteringen.

Det blir inte mycket enklare än så.

Kontakta ditt lokala LINAK®-kontor för att upptäcka den stora skillnaden som denna kompakta MJB2 gör när det handlar om kabelhantering, kontroll och styrning av din justerbara sjukvårdsutrustning. 

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.