Kontakta oss här
Nyheter den 6 mars 2019

Flera fördelar med elektrisk justering till operationsbord

Ordentligt med kraft, jämna och tysta rörelser, flera mervärdeskapande funktioner och oändligt med möjligheter för kundanpassning, t.ex. personlig positionering – LINAK® fortsätter att skapa mervärde inom elektrisk justering av avancerad medicinutrustning.

Flera fördelar med elektrisk justering till operationsbord

Flera nya ställdon har tillkommit i det omfattande produktutbudet från LINAK®. Vissa av dessa, t.ex. lyftpelare LC3 och ställdon LA40 HP, är konstruerade för att ge både kraft och hög hastighet, medan andra, t.ex. styrenhet CO71, tillför kundanpassad programvara för att skapa avancerade rörelsemönster i din applikation. Genom att lägga till en portkopplingsbox PJ2 eller LINAK® CO-Link™ kan du få ännu fler kanaler.

Gemensamt för alla dessa produkter är att de enkelt kan monteras och byggas in i avancerade medicinska applikationer, som t.ex. operationsbord och operationsstolar. 

OpenBus™ banar väg för flera funktioner
Flera av de nya produkterna från LINAK kretsar kring protokollet OpenBus™ och följer på så sätt den allt vanligare digitaliseringen. I LINAK ställdonssystem till operationsbord fördelar en styrenhet, som t.ex. CO61 eller CO71, den kraft som ställdonen kräver och innehåller dessutom en kundanpassad programvara med minnespositionering, samtidigt som den koordinerar en jämn och avancerad rörelse.

LINAK® ställdonssystem öppnar även upp för flera olika säkerhetsfunktioner. Exempelvis förenklar det inbyggda EOP (elektroniskt överbelastningsskydd) i styrenheten, stopp av ställdonen på en förinställd eller säker nivå. Säkerhetsmutter och en spline-funktion garanterar att applikationen alltid fungerar på ett säkert sätt. Din styrenhet ger även information om exakt ställdonsposition, information om batteristatus och generell serviceinformation.

Enkel montering och mycket enkel att serva
Alla sjukvårdsrelaterade produkter från LINAK är kompatibla inom produktsortimentet. Du kan kombinera de produkter som du behöver för utformningen av operationsbordet och på så sätt få ett optimalt ställdonssystem. Allt passar perfekt samman och den smarta kabelhanteringen gör monteringen enkel. 

Genom att lägga till LINAK Service Data Tool kan du läsa av data om ställdonsprestanda och batteristatus. På så sätt kan du maximera applikationens drifttid och åtgärda småfel innan det blir problem. Vi kallar detta för ”förebyggande underhåll”. Service har nästan blivit helt överflödigt. 

Kundanpassat och redo för framtiden
LINAK erbjuder alltid kunderna omfattande samarbete och support. Vi kundanpassar programvara och lösningar, samt fungerar som din konsult på plats. Våra styrenheter är förberedda för (Bluetooth® Low Energy) och en IoT-funktion som ger ännu fler mervärdeskapande funktioner.

Om du vill veta mer om hur avancerade OpenBus™ ställdonssystem kan integreras och vilka fördelar de ger ditt operationsbord är du välkommen att kontakta ditt lokala LINAK kontor.


Flera fördelar med elektrisk justering till operationsbord

CO-Link™
Med CO-Link™ kan du fördubbla antalet kanaler i ställdonssystemet och använda redan tillgängliga produkter från LINAK. Det ger dubbel kapacitet och ger även möjlighet att styra allt med samma (en enda) handkontroll.

 

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta