Nyheter den 18 december 2017

Påminnelser motiverar användare av höj och sänkbara bord att stå upp och arbeta

En studie som har genomförts av det danska beteendedesignföretaget /KL7 visar att påminnelser stimulerar användare av höj- och sänkbara bord att ändra position oftare under en arbetsdag - dvs att utnyttja bordets funktioner bättre.

Ett danskt beteendedesignföretag /KL7 har genomfört en studie av hur användare av höj- och sänkbara kontorsbord använder sina bord och vad som motiverar dem att använda bordets funktioner optimalt. 

Många företag världen över tillhandahåller höj- och sänkbara bord åt sina kontorsarbetare. Men när det kommer till den faktiska användningen av borden spelar den mänskliga faktorn en roll. Det är vanligt att man glömmer eller saknar motivation att utnyttja fördelarna av de höj- och sänkbara borden fullt ut.

LINAK bad det danska beteendedesigninstitutet, KL.7 att ta reda på hur användare vanligtvis använder sina höj- och sänkbara bord och vad som skulle motivera dem att använda sina bord optimalt. Studien utfördes på tre arbetsplatser med totalt 65 personer. 

Resultat
Sammanfattningsvis visar förstudien att påminnelser fungerar. Genom att klassificera användarna i undersökningen efter deras genomsnittliga användning av de höj- och sänkbara borden kunde man dra följande slutsats: 

  1. ”Icke-användare” (kontorsarbetare som vanligtvis inte utnyttjar sina bord) stod upp i genomsnitt 12,3 min/dag. 
  2. ”Lätta användare” (kontorsarbetare som utnyttjar sina bord mycket lite) ökade den genomsnittliga tiden de stod upp med 43 min (från 36,3 min/dag till 78,9 min/dag). Detta motsvarar en ökning med 117 procent.

Läs mer
Du kan läsa hela rapporten här (21 sidor): ”Making office workers healthier
Eller ladda ner en kompakt version av rapporten här (2 sidor): ”Making office workers healthier

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.