Nyheter den 1 februari 2017

LINAK deltar i uppgraderingen av avloppsreningsverk i Chicago

Tillsammans med flera danska företag kommer LINAK att delta i en banbrytande uppgradering av ett avloppsreningsverk i staden Chicago.

Spjutspetsteknologi och nya finansieringssätt för hållbara förbättringar banar vägen för många anläggningar i USA.

Snart påbörjas den omfattande uppgraderingen av Glenbard Wastewater Facility i Chicago och LINAK och flera andra danska företag är involverade i projektet för att bidra med sin kunskap och teknologi. 

Projektet som initierats av Water Technology Alliance (WTA) i Chicago, har som syfte att förändra hanteringen av avloppsvatten och överskottsvatten i hela USA så att den blir mer effektiv och hållbar. 

LINAK kommer att bidra med sin elektriska ställdonsteknik av världsklass och tillhandahålla förbättrad automation och styrning av ventiler. 

Naturligtvis är jag väldigt glad över att LINAK är en del av detta prestigefyllda projekt”, säger Peter Vestergaard, Business Development Manager på LINAK.

Det är ett bra tillfälle för oss att visa världen hur robusta våra lösningar är.” 

Flera sätt att minimera driftskostnaderna
Genom att vara extremt hållbara och konstruerade för användning utomhus, var ställdonen från LINAKett bra val enligt AVK, den danska tillverkaren av ventiler som anlitats för att leverera skjutspjällsventiler till den uppgraderade Chicagoanläggningen. 

Våra ställdon är beprövade och har många gånger om visat sitt värde i tuffa miljöer”, säger Vestergaard.

Med vårt setup har vi eliminerat många av de vanligaste problemen, som till exempel slangar och pumpar som finns i andra system. Lösningar från LINAK kan leverera exakt feedback på positionen och är mycket enkla att integrera i det övergripande kontrollsystemet. Våra ställdon är faktiskt perfekta för en modern vattenhantering.” 

Ställdonslösningar från LINAK används redan i framgångsrika reningsanläggningar i Danmark. 

Nya finansieringsmöjligheter snabbar upp processen

En annan unik aspekt av projektet är finansieringsmodellen (ESCO). Den innebär att anläggningsägaren inte måste tillhandahålla finansiering i förväg och säkerställer investerarnas ROI genom besparingarna i driftskostnaderna när anläggningen har uppdaterats. 

WTA-projektet förväntas vara klart 2019. Då kommer Glenbard Wastewater Facility att utgöra ett exempel på hur innovativ dansk teknik kan leverera effektivare och mer hållbar vattenrening. 

I Danmark filtrerar vattenreningsverken ut kväve och fosfor, och vattnet och miljön blir därför mycket renare. Energieffektiviteten är optimerad så att de modernaste anläggningarna producerar 50% mer energi än de förbrukar. AVK-ventillösningar från LINAK hjälper till att uppnå detta genom att reducera driftsspänningen från 220 V till 24 V. 

Fakta:
Glenbard Waste Water Facility kan hantera upp till 180 miljoner liter vatten dagligen. Bara i USA finns det ungefär 4 000 andra avloppsreningsverk som behöver uppgraderas under de kommande åren. 

Den danska handelskammaren och det danska miljöministeriet stöttar projektet och står för 10% av utvecklingskostnaderna. De andra danska teknikföretagen som är involverade i projektet är: Danfoss, Grundfos, AVK, Landia, Nissen Energiteknik och DHI-koncernen.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.