Kontakta oss här
Teknik & trend

Ergonomi i produktionen

Förbättra arbetsförhållanden och reducera sjukdagarna på produktionsanläggningen med hjälp av ergonomiskt korrekta lösningar med elektriska ställdon från LINAK.

Ergonomi i produktionen Tech & trends

Ergonomi i produktionen
Ergonomi i produktionsanläggningar handlar om att anpassa arbetsuppgifterna efter arbetstagaren. Förbättrad ergonomi kan potentiellt förhindra belastningsskador och muskeltrötthet.

Enligt US Department of Labor, så står ergonomirelaterade skador för en kostnad som motsvarar USD 15-20 miljarder varje år. 2013 orsakade denna typ av skador 380 600 förlorade arbetsdagar – en tredjedel av det totala antalet.

I Storbritannien har nyligen Health and Safety Executive genomfört en studie som visade att en miljon människor drabbas av muskel- och skelettbesvär varje år, som en direkt följd av bristfälligt utformade arbetsstationer.

Mot bakgrund av detta, är det inte så förvånande att studier av ergonomi blir alltmer viktigt. Ergonomisk design kan öka motivationen och arbetstillfredsställelsen som oftast resulterar i bättre prestanda och ökad produktivitet.

Så här uppnår man detta
Beroende på vilken typ av arbete, finns det riktlinjer om hur arbetsstationer ska anpassas för ergonomisk höjd:

Korrekt arbetshöjd

Eller hur arbetet arrangeras vid arbetsstationen:

Att arrangera arbetet

LINAK erbjuder flera olika lyftpelare, ställdon, styrenheter och kontroller designade för att justera applikationer som finns i moderna produktionslinor. Dessa kan anpassas perfekt efter arbetstagarens förutsättningar, vilket innebär förbättrad arbetsergonomi för den specifike arbetstagaren. Resultatet är bättre ergonomi, färre belastningsskador och färre dagar med sjukfrånvaro, vilket är fördelaktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Höj- och sänkbar arbetsstation

Det är mycket viktigt att arbetsstationens höjd kan anpassas efter medarbetaren och den typ av arbete som ska utföras.

Med lyftpelare som DL2 eller BL1 kombinerat t.ex. med styrenhet CBD6S och DP kontrollpanel garanteras en konstant jämn höjdanpassning.

Höj- och sänkbar produktionslina

Då det gäller arbete vid en produktionslina kan höjdjustering och elektrisk tiltning bidra till att förbättra medarbetarnas ergonomi.

Med lyftpelare som BL1 och DL2 kombinerat med styrenhet CBD6S och DPF med display säkerställs optimala arbetsförhållanden och förbättrad effektivitet.

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer play-icon

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Filer

Production ergonomics

Förbättrad ergonomi bidrar till minskad muskeltrötthet och att undvika muskel- och skelettbesvär

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

Focus on food and beverage

Med utbudet av rostfria ställdon från LINAK, är både livsmedelssäkerhet och ergonomi i fokus.

Focus on industrial automation

I den här broschyren presenterar vi olika alternativ för placering av ställdonssystem som kan hjälpa till att förbättra produktiviteten inom industriautomation.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.