Kontakta oss här
Case story

Ställdon tjänar överraskande syften

Ett linjärt ställdon från LINAK kan användas nästan var som helst där det krävs linjär rörelse. Ställdon har många användningsområden, framförallt inom industrin, där vissa ställdon används på ett lite udda sätt. På den här sidan har vi fokuserat på några applikationer där ett ställdon har använts som en smart lösning på ovanliga utmaningar. Räkna med att bli överraskad – och inspirerad!

Ställdon tjänar överraskande syften

Smart tegelstenskapare

Alla murare ställs inför samma problem – en tegelsten kapas normalt manuellt och är ett krävande jobb. Men företaget Smart Cutter har tagit fasta på problemet och utvecklat en maskin för att kapa tegelsten. Maskinen använder två LA30 ställdon från LINAK.

Många murare har problem med smärtor i axlar och nyckelben efter manuell kapning av tegelsten. Mannen bakom Smart Cutter såg att det fanns behov att utveckla ett elektriskt kapverktyg för att förbättra murarnas arbetssituation. Genom att använda Smart Cutter underlättas arbetet för muraren och samtidigt som man skonar kroppen. Detta ger färre skador och förbättrar effektiviteten.

Tegelstenskapen
Kapmaskinen kapar tegelsten med hjälp av två parallella LA30 ställdon och TR-EM-339 tredje parts styrning som är utrustad med ett specialprogram – allt levererat av LINAK. Kapverktyget är smart och kommer ihåg storleken på den faktiska tegelstenen och drar tillbaka några millimeter från den faktiska positionen efter varje kapning. Kapningen görs enkelt genom en knapptryckning. Kapmaskinen kan ställas in manuellt när man byter stentyp.

Se filmen med tegelstenskapen i arbete på webbsidan Smart Cutter.

Smart Cutter
 
 

 

Rengöringsrobot för grisstall

Det är ett smutsigt arbete att göra rent i ett grisstall. WP Production, underleverantör till Washpower A/S, har tagit fram en rengöringsrobot utrustad med LA12 ställdon från LINAK.

Du tycker kanske att det verkar meningslöst att göra rent i ett grisstall? Men det är långt från sanningen! Inom grisproduktionen världen över har det högsta prioritet att hålla grisstallarna rena även om grisarna flyttas. Rengöringsprocessen har alltid varit ett manuellt arbete där man har använt sig av högtryckstvättar. Men tack vare den nya rengöringsroboten så är detta inte fallet längre. Resultatet är ett betydligt enklare arbete och högre rengöringsstandard – till fördel både för grisarna och för personalen.

Roboten
WP Production och Washpower A/S ligger bakom rengöringsroboten. Den fungerar genom att köra in i grisstallet och tvätta av alla ytor med en kraftfull vattenstråle. Robotarna är utrustade med ställdon LA12 IC från LINAK för att flytta spolmunstycket, beroende på var vattenstrålen behöver riktas. WP Production har tagit fram en egen PLC-styrning.

Läs mer om rengöringsroboten på webbsidan Washpower.

Wash Power
 
 

 

TMA (Chassiburna dämpare) för nödsituationer

När en trafikolycka inträffar är det viktigt att snabbt och effektivt kunna stänga av trafiken på de vägbanor som är påverkade. Detta arbete löser ScanLED med hjälp av chassiburna dämpare (TMA), utrustade med LINAK ställdon för att sänka ner två barrikaderande vingar.

I nödsituationer så som trafikolyckor, tappad last eller nödarbeten på vägar är det viktigt att snabbt kunna stänga av en eller flera vägbanor. I den här typen av situationer används det man kallar för TMA-fordon (chassiburna dämpare). Dämparna är monterade bak på en lastbil som parkeras innan området som måste stängas av. Trots den totala vikten på 10 ton så skyddar dämparen dem som arbetar framför lastbilen, men även trafikanter som inte lägger märke till barriären, eftersom man kan överleva en kollision med dämparen.

Chassiburna dämpare
ScanLED använder TMA för optimal användning vid nödsituationer. Normalt sett så är TMA först att anlända till platsen och måste även kunna spärra av flera körfält. Därför använder ScanLED ställdon LA36 från LINAK tillsammans med TR-EM-288 tredje part-styrning för att köra ner vingarna på en eller båda sidor av TMA-fordonet. ScanLED använder ställdon i stället för hydraulik för att ge högre säkerhet, eftersom ställdonens tryck- och dragkrafter kan anpassas så att vingarna inte utgör någon krossfara. Vingarna absorberar inte kollisioner på samma sätt som chassiburen dämpare, men de kan indikera att vägen är avspärrad tills ytterligare TMA-fordon anländer till platsen. Med båda vingarna nerfällda kan man spärra av ett område som är sju meter brett, vilket motsvarar två fulla körfält.

ScanLED är också unika för att man använder extra dämpare och styrning för att tilta toppen av släpet, vilket gör att man kan köra under broar och genom tunnlar.

Läs mer om lastbilsmonterade dämpare på ScanLED:s webbplats

ScanLED
 
 

 

En robot som läser av din temperatur

Om vi vill undvika att sprida sjukdomar är det viktigt att vi stannar hemma när vi är sjuka. Roboten #NoFever från Really A Robot kan bidra till att ingen kommer till jobbet med feber. #NoFever anpassas automatiskt efter din längd med hjälp av ställdon från LINAK och läser därefter av din kroppstemperatur via pannan. På bara några sekunder får du reda på om du har feber och måste gå hem igen.

Feber är ofta ett bra tecken på sjukdom och att du kan vara smittspridande. Termometern #NoFever är speciellt användbar på företag, institutioner, flygplatser och sjukhus där det finns många människor. Temperaturavläsningen sker helt utan kontakt, är anonym och utförs i enlighet med bestämmelserna i GDPR. När avläsningen har utförts får du information om din kroppstemperatur och därefter raderas resultatet från robotens minne.

Roboten #NoFever
När en person närmar sig roboten använder den artificiell intelligens för att känna av ansiktet och anpassas efter din längd. Detta innebär att du slipper böja dig ner eller stå på tå för att roboten ska kunna läsa av din kroppstemperatur. Höjdjusteringen sker med hjälp av lyftpelare DL9 XL från LINAK, som med en slaglängd på nästan en meter gör att roboten kan anpassas efter alla människors längd. Lyftpelaren kommunicerar med den inbyggda artificiella intelligensen så att höjdjusteringen sker snabbt och helt automatiskt.

 
#NoFever robot
 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta