Kontakta oss här
Case story

Ställdon tjänar överraskande syften

Ett linjärt ställdon från LINAK kan användas nästan var som helst där det krävs linjär rörelse. Ställdon har många användningsområden, framförallt inom industrin, där vissa ställdon används på ett lite udda sätt. På den här sidan har vi fokuserat på några applikationer där ett ställdon har använts som en smart lösning på ovanliga utmaningar. Räkna med att bli överraskad – och inspirerad!

Smart tegelstenskapare

Alla murare ställs inför samma problem – en tegelsten kapas normalt manuellt och är ett krävande jobb. Men företaget Smart Cutter har tagit fasta på problemet och utvecklat en maskin för att kapa tegelsten. Maskinen använder två LA30 ställdon från LINAK.

Många murare har problem med smärtor i axlar och nyckelben efter manuell kapning av tegelsten. Mannen bakom Smart Cutter såg att det fanns behov att utveckla ett elektriskt kapverktyg för att förbättra murarnas arbetssituation. Genom att använda Smart Cutter underlättas arbetet för muraren och skonar kroppen. Detta ger färre skador och förbättrar effektiviteten.

Tegelstenskapen
Kapmaskinen kapar tegelsten med hjälp av två parallella LA30 ställdon och TR-EM-339 tredje parts styrning som är utrustad med ett specialprogram – allt levererat av LINAK. Kapverktyget är smart och kommer ihåg storleken på den faktiska tegelstenen och drar tillbaka några millimeter från den faktiska positionen efter varje kapning. Kapningen görs enkelt genom en knapptryckning. Kapmaskinen kan ställas in manuellt när man byter stentyp.

Se filmen med tegelstenskapen i arbete på webbsidan Smart Cutter.

Smart Cutter
 
 

 

Rengöringsrobot för grisstall

Det är ett smutsigt arbete att göra rent i ett grisstall. WP Production, underleverantör till Washpower A/S, har tagit fram en rengöringsrobot utrustad med LA12 ställdon från LINAK.

Du tycker kanske att det verkar meningslöst att göra rent i ett grisstall? Men det är långt från sanningen! Inom grisproduktionen världen över har det högsta prioritet att hålla grisstallarna rena även om grisarna flyttas. Rengöringsprocessen har alltid varit ett manuellt arbete där man har använt sig av högtryckstvättar. Men tack vare den nya rengöringsroboten så är detta inte fallet längre. Resultatet är ett betydligt enklare arbete och högre rengöringsstandard – till fördel både för grisarna och för personalen.

Roboten
WP Production och Washpower A/S ligger bakom rengöringsroboten. Den fungerar genom att köra in i grisstallet och tvätta av alla ytor med en kraftfull vattenstråle. Robotarna är utrustade med ställdon LA12 IC från LINAK för att flytta spolmunstycket, beroende på var vattenstrålen behöver riktas. WP Production har tagit fram en egen PLC-styrning.

Läs mer om rengöringsroboten på webbsidan Washpower.

Wash Power
 
 

 

Lastbilsmonterade dämpare för nödsituationer

När det inträffar ett olycksfall på vägen är det viktigt att snabbt och effektivt stänga av alla påverkade filer. En uppgift som ScanLED löser med hjälp av lastbilsmonterade ställdon (TMA) som använder LINAK ställdon för att sänka ner de två blockerande vingarna.

Vid nödsituationer som exempelvis trafikolyckor, tappad last eller akuta vägarbeten är det viktigt att snabbt kunna stänga av en eller flera filer. I sådana situationer är så kallade lastbilsmonterade dämpare eller TMA (Truck Mounted Attenuator) ett användbart verktyg. Dämparen monteras baktill på en lastbil som sedan parkeras framför området som måste spärras av. Trots den totala vikten på 10 ton skyddar dämparen såväl de som arbetar framför lastbilen som eventuella trafikanter som missade barriären eftersom det är möjligt att överleva en kollision med dämparen.

Lastbilsmonterad dämpare
ScanLED anpassar TMA för optimal användning vid nödfall. Vanligtvis är TMA den första som anländer till platsen och måste kunna spärra av flera filer. Det är därför ScanLED använder LA36 ställdon från LINAK tillsammans med TR-EM-288 tredjeparts styrning för att sänka ner vingarna på en eller båda sidorna av TMA:n. ScanLED använder ställdon i stället för exempelvis hydraulik för att öka säkerheten eftersom ställdonens kraft kan justeras så att vingarna inte utgör någon klämrisk. Vingarna skyddar inte vid en kollision som TMA gör, men de kan effektivt indikera att vägen är avstängd tills en extra TMA anländer till platsen. Med båda vingarna nedsänkta är det möjligt att spärra av sju meter, vilket motsvarar två hela filer.

ScanLED är även unikt för att använda ett extra ställdon och en styrning som tiltar den övre delen av släpvagnen, vilket gör det möjligt att köra under broar och genom tunnlar.

Läs mer om lastbilsmonterade dämpare på ScanLED:s webbplats.

ScanLED
 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.