Kontakta oss här
Case story

Solskydd med ställdon – en lösning som håller

År 2000 installerade södra Danmarks Universitet (SDU) i Odense en elektrisk solskyddslösning med ställdon från LINAK. En lösning som fungerar än idag och som säkerställer att studenter och anställda kan utföra sitt arbete utan att störas av solen.

SDU
SDU i Odense består av många olika byggnader, många av dessa har en karakteristisk rostfärgad fasad. Byggnadernas fönster täcks över med matchande, rostfärgade jalusier, som justeras och ställs in för att ge solskydd. Den elektriska solskyddslösningen utvecklades för över 20 år sedan och fungerar än idag. Varje dag justeras 200–250 jalusier med hjälp av två parallella LA32 ställdon och en styrenhet från LINAK®. Lars Tiedemann, avdelningschef (teknisk support) på SDU ansvarar för solskydden och han är så här långt nöjd med lösningen.

Så här fungerar solskydden
Alla jalusier kan styras både manuellt och automatiskt. Lars Tiedemann förklarar: 
”Varje rum har en brytare vid fönstret och brytaren styr alla jalusier i rummet och sänker eller höjer jalusierna. Jalusierna kan även styras via en central brytare om så skulle behövas. Vi har till exempel ställt in automatiska stängningssekvenser för kvällarna”

Enligt Lars Tiedemann är även säkerhet en viktig del av lösningen: 
”Övervakning av vind och vatten säkerställer att jalusierna stängs automatiskt när det blåser för mycket. Dessutom är lösningen utrustad med en batteribackup i alla fönster som fungerar som utrymningsvägar. Batterierna säkerställer att jalusierna öppnas vid till exempel strömavbrott”, berättar han. 

SDU
 
En långvarig lösning
Trots att lösningen utvecklades för mer än 20 år sedan så fungerar den lika effektivt idag, men med några justeringar utförda under årens lopp. Ett sådant exempel är att spindlarna inte var skyddade och hade en tendens att gå sönder. För detta har man tagit fram en smart skyddsenhet som byts ut om och när så behövs. 

Alla jalusier, gångjärn och ställdon kontrolleras en gång per år för att säkerställa att det inte föreligger risk för krosskador. Vid den här kontrollen byts eventuellt trasiga gamla ställdon ut mot nya. Som Lars Tiedemann säger: 
”Vi försöker att hålla det i skick. Det finns alltid en kostnad, så är det bara. Men vi är nöjda med lösningen och planerar inte att byta ut den”
 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta