Kontakta oss här
Teknik & trend

ZERO™ teknik i hemmet

LINAK ZERO™ är en teknik som ser till att en låg strömförbrukning hålls nere till <0,1 W i standbyläge på justerbara komfortmöbler – vilket sänker utsläppen av CO₂ till absolut minimum.

ZERO™ teknik HOMELINE – Tech & trends
Den ökade medvetenheten om klimatförändringarnas påverkan har även gett ett ökat fokus på de CO₂-utsläpp som orsakas av när olika typer av utrustning står på standby.  

Därför har LINAK utvecklat ZERO™ Technology för flera olika komfortmöbler, vilken sätter en ny standard för vad som kan anses vara skälig förbrukning i standby för olika typer av möbler.

Gör skillnad och gör något för klimatet
För att kunna aktivera en rörelse direkt efter ett tryck på knappen måste en komfortsäng använda en liten mängd ström även i standby. Med ZERO™ tekniken är det möjligt att reducera den normala strömförbrukningen i standby till bara 0,1 W.

Om du vill veta mer om ZERO™ tekniken kan du kontakta LINAK direkt.
LINAK TWINDRIVE® TD4 – nästa generation av dubbelmotorsystem play-icon

LINAK TWINDRIVE TD4 – nästa generation av dubbelmotorsystem

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta