Kontakta oss här
Teknik & trend

Benchingsystem för effektivt nyttjande av utrymme och stilren design

Benchingsystem är en av de snabbast växande applikationerna i den moderna kontorsmiljön. I takt med att utrymmet per medarbetare minskar på kontoren skapar benchinglösningar flexibilitet, och öppnar för nya möjligheter i inredningen.

Benchingsystem för effektivt nyttjande av utrymme och stilren design

Mångsidighet är av stor betydelse när man designar ett kontor för att maximera kontorsytan. Det som varit en mångårig trend fortsätter att skapa utmaningar för företagen. Hur utnyttjar man utrymmet optimalt på kontoret, när fler funktioner skall integreras på mindre yta? 

Baserat på siffror som publicerats av CBS News förväntades ett genomsnittligt kontor uppgå till 14 kvadratmeter per anställd 2017 – en markant minskning från de 21 kvadratmetrarna 2010.

Det är här som benchingsystemen kommer in i bilden. Benchingsystemen kopplar samman det som skulle varit två eller fler fristående kontorsbord och reducerar den plats som tas upp av kablage, individuella datorhubs, fördelare och skiljeväggar - det ger luft mellan möblerna och är samtidigt en rengöringsvänlig lösning.  

Optimera användningen av tillgängligt kontorsutrymme
Genom att koppla samman kontorsbord med monteringsfästen känns det som man får mer plats till varje medarbetare. I branschen har vi sett många verkligt unika designlösningar med olika benchingsystem som uppfyller enskilda önskemål, samtidigt som en benchinglösning underlättar kommunikation och samarbete. När det finns behov för det, kan man skapa unika designlösningar, där medarbetaren får en bättre avskildhet än vad man får med vanliga öppna kontorslandskap.

Fler möjligheter för bordsanvändarna
Med justerbara benchinglösningar får du möjlighet att skapa innovativ design med fokus på användaren i en helt ny skala. Med produkter som t.ex. LINAK® DESKLIFT™ lyftpelare, som kan monteras med benchingfästen som valfri lösning, blir det mycket enklare att designa sitta-stå bord.

Benchingsystemen skapar en bättre interaktion mellan medarbetarna - och samtidigt blir det enklare att koppla samman tekniska arbetsverktyg. Med den frigjorda ytan kan man även få bättre metoder för att samla kablar eller skapa enskilda teknikhubbar, till skillnad från tidigare då det behövdes många olika kablar. 

Om benchinglösningen är mobil kan batteridrivna lyftpelare säkerställa att bordet blir så flexibelt som möjligt. På så sätt möjliggörs konstant sitta-stå-rörelse oavsett var man placerar benchingsystemet. 

Sammantaget ger man inredningsarkitekten större frihet att skapa en öppnare och mer flytande inredning med benchingsystem av hög kvalitet.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta