Styrenheter

CB6

LINAK styrenhet är designat för det elektriska linjära ställdonet LA27. Utrustad med fyra kanaler, LED strömindikator, avtagbara kablar och mycket mer.

CB6

Styrenhet CB6 har specialdesignats för användning tillsammans med LA27/LA40 inom sjukvårdssektorn.
Styrenheten är designad för montering på de linjära ställdonen LA27/LA40, samt med systemen CB9 och LA31. Styrenhet CB6 har en LED-indikator med ON-funktion, avtagbar nätkabel och låsmekanism till alla kablar.

Styrenhet CB6 kommunicerar med LA27/LA40 via inbyggda ändlägessignalbrytare i ställdonet. Signalbrytarna gör att strömmen till motorn bryts i styrenheten, inte i ställdonet. Detta gör att ställdonet endast går att köra i motsatt riktning när det har nått ändlägesposition.

LINAK rekommenderar att man använder CA30 och CA40 i nya projekt.

  • Ingångsspänning: 220-240/120/100 V

CB6 datablad

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

Linjära ställdon och elektronik bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller elektronik från LINAK. Vi är övertygade om att ditt LINAK system kommer att ge dig många års problemfri användning.

Focus on floor beds

Sängar kan designas för att i stort sett kunna sänkas ner till golvnivå. För slutanvändaren innebär sänkningsfunktionen att man kan förebygga olyckor för sjukhuspatienter och äldre människor.

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.