Deklarationer

LINAK ställdon och ställdonssystem är utvecklade och kontrollerade för att uppfylla alla aktuella krav och standarder.
Deklaration av överensstämmelse och CB testcertifikat utfärdade av nationella certifieringsorgan kan erhållas på begäran, kontakta LINAK
Se även Monteringsanvisning/Försäkran för inbyggnad.

Declaration of Conformity (DoC)

 • RoHS
  RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) påverkar LINAK.
  Alla produkter från LINAK uppfyller RoHS2. En officiell redogörelse finns i denna  PDF.
 • LVD
  LINAK omfattas av LVD-direktivet (lågspänningsdirektiv).
 • EMC
  LINAK omfattas av EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet).

Kontakta LINAK för DoC

 

REACH

REACH-direktivets inverkan på LINAK verksamhet och produkter har utvärderats och LINAK fabrikerna i Europa uppfyller REACH-direktivet. 

Du kan läsa mer om REACH-direktivet här. 

WEEE
WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektroniskt avfall) gäller för alla tillverkare av originalutrustning (OEM). Som komponent- och systemleverantör omfattas inte LINAK av WEEE-direktivet. I många fall är dock produkterna från LINAK de enda EEE-produkterna i applikationen. Vi har därför valt att märka alla ställdonssystem från LINAK med den obligatoriska överkryssade soptunnan, som visas här nedan.

WEEE-logga
WEEE-logga