Nyheter den 12 december 2019

Ta reda på vad konsumenterna verkligen tycker!

En stor grupp användare av komfortsängar tillfrågades om deras vanor och åsikter innan vi påbörjade designen av handkontroll HC40. Det här upptäckte vi.

När vi startade utvecklingen av handkontroll HC40 valde vi att samarbeta med en designagentur för att göra den mest omfattande användarundersökningen som någonsin utförts för en LINAK produkt. Flera analyser av mänskligt beteende fingranskades, flera färgdiagram ritades upp och flera användartester genomfördes. I en omfattande undersökning utfrågades två grupper med vardera femhundra nuvarande och eventuellt blivande slutanvändare en serie frågor om allt från inkomst, dagliga rutiner och allmänna åsikter om design till vad de specifikt förväntade sig av sin nästa komfortsäng. Slutresultatet: Mer än 1 500 sidor med solid feedback.

Vi kortade ner den till de nuvarande sju vägledande tipsen för alla som designar konsumentprodukter.

Fortsätt lära känna konsumenten här.

Källor: LINAK undersökning gjord av Artlinco A/S. & Christian Jantzen, AAU, Pankseep och Artlinco A/S.

För mer information om någon av HC40 Standard-versioner eller HC40 Advanced-versioner, besök sidan: Designed with you in mind.

 

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.