Kontakta oss här
Nyheter den 6 juli 2018

Stöd vid rehabilitering med pålitliga stålyftar

I takt med att fokus på rehabilitering ökar, så ökar även behovet av tekniska hjälpmedel. LINAK erbjuder ett komplett ställdonssystem för applikationer som stålyftar, med samma effektivitet och samma säkerhetsfunktioner som alla andra patientlyftar.

WHO uppskattar att det kommer att finnas två miljarder människor i världen 2050 som är äldre än 60 år. Samtidigt indikerar annan statistik att det 2035 kommer att saknas 12,9 miljoner personer som arbetar inom sjukvården.

Det är självklart att sjukvården måste ändras för att upprätthålla den sjukvårdsnivå som vi förväntar oss. Som tur är kommer teknik och kunskap att kunna hjälpa oss på vägen. 

Fokus på självhjälp och rehabilitering ökar
Ett av sätten att optimera sjukvårdssystemet och använda de begränsade personalresurserna på bästa sätt, är att öka patientens rehabiliteringsprocess. Med rätt applikationer kan fler personer återhämta sig hemma, vissa behöver till och med mindre hjälp från sjukvårdspersonalen.

Traditionella patientlyftar måste styras av en vårdgivare, medan användaren enklare kan styra sin stålyft själv– eventuellt med hjälp från en vårdgivare. Detta ökar användarens självförtroende.

Med LINAK får du stor erfarenhet och hållbara produkter
Det finns ett antal nationella och internationella standarder och normer som reglerar patientsäkerheten och en bra arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen.

Stöd vid rehabilitering med pålitliga stålyftar
 

Genom många års erfarenhet, följer LINAK upp dessa och tillverkar produkter som uppfyller de nödvändiga normerna och standarderna, t.ex. SS-EN 10535 som förebygger överbelastning och felaktig användning.

LINAK system för både traditionella patientlyftar – och stålyftar – är bland de hårdast testade på marknaden. Vissa av produkterna som vi erbjuder är specialdesignade för patientlyftar, till exempel det linjära ställdonet LA40 PL. Det är ett kraftfullt ställdon som klarar att leverera ett jämnt och fullt tryck på 8 000 N (med en hög sidobelastning). I kombination med ett Li-ion-batteri BAJL, kan du även lägga till miljövänlig till din produkt.

Flera värdefulla funktioner bidrar till att öka säkerheten
LINAK produkter har flera säkerhetsfunktioner. Till exempel har ställdonet LA40 PL en inbyggd ändlägesbrytare och en spärr-spline-funktion. Båda funktionerna ska säkerställa att varken personal eller patient faller eller kläms medan de använder lyften.

Det finns även funktioner som säkerställer säkerheten hos ställdonssystemet. Genom att lägga till ett Service Data Tool till systemet kan du hämta information från en styrenhet, till exempel en JUMBO Care. Denna information kan visa batteristatus, antal slutförda cykler eller slitage. Därmed kan du planera underhållet i förväg och se till att stålyften alltid är i bra skick och fungerar. Vi kallar detta för förebyggande underhåll.

Om du vill veta mer om stålyftar, patientlyftar eller hur LINAK kan förbättra din sjukvårdsapplikation är du välkommen att kontakta ditt lokala LINAK kontor

 
Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta