Kontakta oss här
Case story

Unik lösning för flishuggar

När Linddana, en dansk tillverkare av flishuggar sedan 1980, sökte efter en ställdonslösning för sina TP flishuggar behövde de en helt unik konstruktion för att det skulle fungera. LINAK kunde utveckla en lösning som uppfyllde deras behov. Nu har Linddana en patenterad lösning som spelar en viktig roll i sina mobila TP flishuggare.

När du fäller eller beskär träd kan det vara en stor fördel att förvanda träet till flis. Bortsett från att transporten blir avsevärt enklare är det också en fördel för miljön eftersom flisen kan användas som bränsle. Det är det som det danska företaget Linddana har byggt sin verksamhet på, och idag säljer de TP flishuggar i olika storlekar till större delen av Europa. Det som verkligen får Linddana att skilja sig från konkurrenterna är, enligt företaget, ett starkt fokus på säkerheten:

För oss är säkerheten av yttersta vikt i allt vi gör. Den måste finnas när man tillverkar kraftfulla maskiner som vi gör. Till exempel kan du inte starta våra maskiner om inte allt är stängt. Det minskar risken för personskador. Naturligtvis har vi nödstopp och olika stoppknappar så att vi uppfyller alla krav som ställs i säkerhetsdirektiven för flishuggar", säger CEO, Hans Anker Holm. Han anser också att flishuggar är komplicerade och extremt kraftfulla maskiner:

När motorn och sedan rotorn startar klarar våra maskiner att krossa grenar på upp till 40 cm i diameter och förvandla dem till små träflisor på mycket kort tid."

Unik och patenterad ställdonslösning
De olika TP-modellerna har olika kapacitet och användningsområden, varför de alla är konstruerade på något olika sätt. Vissa flishuggar har ett inbyggt ställdon. Det används för att spänna remmarna som ansluter rotorn. På så sätt säkerställer ställdonet att remmarna alltid är tillräckligt spända, så att rotorn kör optimalt.

Lösningen som Linddana behövde var inte någon standardlösning. Det är därför det krävdes en speciallösning från LINAK för att lösa utmaningen. Lösningen var en tredjeparts styrenhet med specialprogrammerad programvara tillsammans med LINAK ställdon LA12 och LA30. Den gör det möjligt för ställdonen att spänna remmarna precis så mycket som behövs även om remmarna blir lösare med tiden.

Vi tror nämligen genom att använda LINAK ställdon när vi startar upp maskinen, har detta ökat motorns livslängd. Faktiskt tror vi så mycket på lösningen att vi har patentskyddat den", säger Hans Anker Holm.

LINAK ställdon i en TP flishugg
 

Ett företag under utveckling
Linddana är ett företag som inte står still. De 40 anställda tillverkar och säljer ungefär 600 flishuggar om året, varav ungefär en fjärdedel stannar kvar i Danmark. Resten exporteras huvudsakligen till Tyskland, Frankrike och England. Därför är det också viktigt för företaget att ha affärspartners som är både tillförlitliga och globala. Två parametrar som LINAK uppfyller.

Linddanas huvudmålgrupp brukade vara lantbruk, men under 2019 ökade företaget sitt fokus på den gröna sektorn. Via sina återförsäljare levererar Linddana därför nu flishuggar till kommuner, trädgårdsmästare, aborister, kyrkogårdar, golfbanor, etc. Detta gör även att de mobila flishuggarna blir populärare:

Vårt produktutbud består för närvarande av 20 olika modeller, och LINAK finns på fyra av de mobila modellerna. Vi ser en tydlig ökning i behovet av mobila flishuggar och därför förväntar vi oss att köpa ännu fler LINAK ställdon i framtiden för att uppfylla marknadens behov", sammanfattar Anker Holm.

Läs mer om Linddana på www.tpchipper.com.