Case story

Lyftpelare LC3 är perfekt för mobila transportrobotar

Helt automatiserade lagringssystem, mycket komplicerade transportband och förarlösa transportsystem – under de senaste decennierna har den tekniska utvecklingen inom intralogistik gått riktigt snabbt. Den nya tekniken förbättrar produktionseffektiviteten markant och helautonoma robotar som utför transportarbete blir allt vanligare i produktionshallarna. Företaget Smart Robotics använder LINAK elektriska lyftpelare i deras logiCON|Lift transportrobotar.

Produktsortimentet från det tyska företaget Smart Robotics, ett dotterbolag till ESCAD Group i Pfullendorf, inkluderar lösningar för intralogistik samt lätta robotsystem. Deras lösningar bygger på produkter från Mobile Industrial Robots och Smart Robotics utvecklar standardiserade eller kundanpassade komponenter för MiR mobila robotar. Eftersom det exempelvis inte finns några standardiserade höjder i industriproduktionshallar måste dessa robotar kunna kompensera för olika höjder, vid förflyttning och leverans av produkter. Med en logiCON|Lift transportrobot sker detta genom en konstruktion som inkluderar en elektrisk lyftpelare från LINAK®.

Det är inte bara höjderna för lastnings- och leveranspunkter som varierar på en produktionsanläggning. Hela produktionsflödet samt  arbetet som transportrobotarna ska utföra varierar också. Smart Robotics erbjuder kundanpassade system som uppfyller alla krav.

”Utmaningen för vår logiCON|Lift låg i själva konstruktionen. Det fanns minimalt med installationsutrymme, men vi behövde en höjdjusterbar hiss. Den lyftpelare som vi behövde skulle vara mycket stabil”, säger Daniel Moritz, designern bakom logiCON|Lift.

Den laterala kabeldragningen, som är möjlig med LINAK lyftpelare LC3, var till stor hjälp. Beroende på applikation kan roboten utsättas för damm och sprutande vatten när den är i drift. Det är här som LC3 med skyddsklass IPX4 uppfyller kraven. Den finns även med skyddsklass IPX6 som tillval.

Teknikerna på Smart Robotics tittade på flera olika elektriska lyftpelare som fanns på marknaden, innan man valde LC3 från LINAK.

Under arbetets gång testade man även andra elektriska justeringsalternativ. LINAK lanserade LC3 2018 och den finns i tre olika versioner: 4 000 N, 5 000 N eller 6 000 N tryckkraft. De kompakta installationsmåtten för standardversionen är bara 320 mm, med en pelarlängd på 400 mm. Detta banar väg för många andra applikationsmöjligheter.

Lyftpelare LC3
 

”Initialt försökte vi implementera höjdjustering med en standard lyftpelare, liknande de enheter som används i möbelbranschen. Det stod dock snabbt klart att dessa inte uppfyllde våra krav”, berättar Hendrick Pierburg, projektledare på Smart Robotics GmbH.

De fina egenskaperna vad gäller stabilitet och kompakta installationsmåtten gjorde att vi valde lyftpelare LC3. Transportrobotarna måste klara att hantera produkter och att placera dessa med hög precision, dessutom måste konstruktionen vara stabil för att klara körning, stötar och den dagliga produktionen.

”Om pelaren har för stort spel blir det problem i de flesta applikationer”, säger Pierburg.

Transportrobotar är enkla att ta i drift och att programmera via webbgränssnittet. När roboten kör runt i sin miljö skapar den en typ av karta som ligger till grund för navigeringen. Därefter sätts de olika arbetsstegen helt enkelt samman via gränssnittet. Det var enkelt för Smart Robotics konstruktörer att ansluta LC3 direkt till styrsystemet i roboten. Positionsinformation tillhandahålls via potentiometer och som tillval finns även Hall-sensorer.

”Vi är övertygade av lyftpelarens kvalitet. Den tysta driften är en annan fin fördel i många applikationer”, säger Manuel Kramer, chef för elektroteknik och support på Smart Robotics.

Utöver användningen av LC3 i den mobila roboten så används den även i en lätt robot. Här var kraven att flytta hela robotarmen uppåt när den är i drift.

Lyftpelare LC3 är perfekt för mobila transportrobotar
 

”I denna applikation är stabilitet mycket viktigt, framförallt eftersom roboten måste utföra arbetet med mycket hög precision”, säger Hendrick Pierburg. Vid utvecklingen av LC3 fokuserade LINAK på stabilitet, vilket innebär att pelaren även kan användas i applikationer som exempelvis operationsbord eller annan avancerad sjukvårdsutrustning. Pelarens dynamiska böjmoment är upp till 1 400 Nm statiskt upp till 3 000 Nm och ligger inom kraven.

Läs mer om Smart Robotics här

Filer

Focus on industrial automation

I den här broschyren presenterar vi olika alternativ för placering av ställdonssystem som kan hjälpa till att förbättra produktiviteten inom industriautomation.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.