Kontakta oss här
Medicinsk bilddiagnostik

Röntgenbord

På grund av en allt äldre befolkning upplever vi ett ökat fokus på behandling och behov av bilddiagnostik med hjälp av röntgenbord. För att öka effektivitet hos sjukvårdspersonalens skapar ställdonssystem från LINAK rörelse och förbättrar säkerheten, samtidigt som man får tillgång till digitala tjänster.

Röntgenbord för medicinsk bildbehandling i sjukvårdslösningar med LINAK linjära ställdon

Systemlösningar för röntgenbord

Alla operationsbord ska optimera patientkomforten och säkerheten och samtidigt säkerställa optimala ergonomiska arbetsförhållanden för vårdpersonalen. Bristen på arbetskraft i vårdsektorn är ett faktum. Belastningen på vårdsektorn kräver att hjälpmedel och utrustning finns tillgängliga för dagliga behandlingar.

Därför är röntgenbord med elektriska ställdonslösningar från LINAK designade och utrustade med ett brett utbud av justeringsmöjligheter och funktioner som minskar den ökade belastningen på personalen. Våra ställdonssystem ökar värdet av din bilddiagnostiska applikation. Föreställ dig mervärdet av:

  • Rörelseflexibilitet för större designfrihet
  • Förbättrad patientkomfort och säkerhet
  • OneConnect™ som stöder hög drifttid med fjärrservice

Bristen på arbetskraft i vårdsektorn är ett faktum. Belastningen på vårdsektorn kräver att hjälpmedel och utrustning finns tillgängliga för dagliga behandlingar.

 
 

Större designfrihet med rörelseflexibilitet

LINAK system bygger på en modulbaserad plattform och är utformade för skalbar prestanda så att det kan anpassas till röntgenborder. Det innebär att du kan välja mellan flera olika produkter för att passa applikationen när ström behövs, utrymmet är begränsat eller när ljudnivån är avgörande.

 

Optimerad rörelse och säkerhet

Exakta och jämna rörelser är avgörande och säkerhet är ett måste för optimal behandling på röntgenavdelningen.

  • Flexibla rörelser och rörelsemönster förbättrar patientundersökningen
  • Enkel i-/urstigning för ökad säkerhet och minskad risk för fallolyckor
  • One-touch-knapp för snabb justering till en fördefinierad position som exempelvis Trendelenburg
 

Pålitlig rörelse och justering är avgörande

LINAK är känt för sina produkter av hög kvalitet och problemfri drift. Det är avgörande om ditt röntgenbord inte fungerar. Det är därför vi gör det enkelt att optimera teknisk support med LINAK OneConnect™. LINAK OneConnect™ ger fjärråtkomst till servicedata för snabb och effektiv felsökning, oavsett vart du befinner dig i världen, vilket säkerställa hög drifttid för röntgenbordet.

Läs mer

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta