Kontakta oss här
Lyft av patienter och mobilitet

Duschstolar

Behovet av multifunktionella duschstolar utformade för att underlätta den personliga hygienen har ökar. Ställdonslösningar från LINAK för moderna duschstolar ger större designflexibilitet med fler anpassningsmöjligheter, samtidigt som de ger fler säkerhetsfunktioner för själva applikationen.

Multifunktionell duschstol med LINAK elektriska linjära ställdon för vårdgivare

Systemlösning för duschstolar

Behovet av multifunktionella duschstolar utformade för att underlätta den personliga hygienen har ökat. Resursbrist, fler äldre och personer med funktionsnedsättning som vill ha värdighet och personlig integritet är idag fokuspunkter inom hälsosektorn.  

För vårdpersonalen hjälper de många olika rörelsealternativen till under de dagliga arbetsrutinerna och förbättrar effektiviteten. De kraftfulla rörelsealternativen har positiv inverkan på vårdgivarens ergonomi genom att hantera tunga och ojämna lyftsituationer.

Elektriska ställdonslösningar ger flera fördelar, till exempel:

  • Kraftfulla höjdjusterbara duschstolar
  • Bättre ergonomi
  • Ökad livskvalitet för användaren

Bristen på vårdpersonal är ett faktum på sjukhus, vårdhem och andra vårdinrättningar. Detta kräver hjälpmedel och utrustning för att stödja och optimera de dagliga arbetsrutinerna. Utrustning och applikationer som uppfyller många krav – förbättrad ergonomi och effektivitet, samtidigt som patienternas värdighet bibehålls.

Elektrisk rörelse av duschstolar, för höjdjustering, justering av stolen i sidled eller fot-arm-anpassning underlättar vårdgivarnas dagliga arbete genom att fokusera på ergonomi och eliminera tunga lyft. Rörelser som stöds av elektriska ställdon från LINAK® bidrar till arbetsglädje.

 

Fördelar med kraftfulla systemlösningar

Den stora LINAK produktportföljen ger omfattande designflexibilitet. När systemet behöver stödja några eller flera komplicerade rörelser säkerställer produktkompatibiliteten fullständig tillfredsställelse och fördelar i alla situationer. LINAK strävar efter att uppfylla kraven för duschstolar med systemlösningar, oavsett om de nödvändiga lösningarna är enkla eller avancerade.

 

Ergonomi

Justerbara stolar är viktiga för vårdpersonalen eftersom de annars måste anstränga sig för att hjälpa användaren i deras dagliga arbete. Det höjdjusterbara och laterala bålstödet på stolar är avgörande för vårdpersonalens ergonomi. Resursbrist och det långsiktiga perspektivet på ett ökande antal äldre gör det ännu viktigare att tillhandahålla rätt utrustning och säkerställa god ergonomi i det dagliga arbetet.

 

Livskvalitet

Användning av LINAK produkter i duschstolar ökar den personliga integriteten och säkerheten genom att användaren kan njuta av ökat oberoende och självkänsla eller till och med göra det möjligt att duscha utan hjälp av vårdpersonalen i badrummet.

LINAK systemlösningar ger optimal rörelse i duschstolar.

Alla typer av duschstolar måste ge användaren komfort och säkerhet, samtidigt som de ska säkerställa idealiska ergonomiska arbetsförhållanden för vårdpersonalen.

Duschstolar har många inställningsmöjligheter eftersom de måste kunna anpassas efter användarens behov.

Med LINAK underlättas designen av applikationen.

Läs mer

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta