Kontakta oss här

Etiska riktlinjer

Vad räknas som bra och dåligt agerande för medarbetare hos LINAK?

Öppenhet och ärlighet är kärnvärden inom LINAK. Detta innebär att våra affärsmetoder ska vara tydliga och rättvisa. Detta gäller både för våra medarbetare och för affärspartners som agerar å våra vägnar.

Inom LINAK har vi etiska riktlinjer som hjälper oss att klargöra vad vi förväntar oss av oss själva och av våra affärspartners. Riktlinjerna anger standard för korrekt agerande när man representerar LINAK.

  • Vi kommer aldrig att ge eller acceptera mutor
  • Vi ska undvika konflikter mellan våra personliga intressen och det som är viktigt för LINAK
  • Vi tar endast emot gåvor som betraktas som normal representation och vi donerar endast pengar till välgörenhet
  • Vi ska inte ge falska uppgifter om oss själva, fuska eller bryta andras förtroenden för att få orättvisa eller ohederliga fördelar
  • Vi förespråkar rättvis konkurrens och kommer inte att använda olagliga eller oetiska metoder för att vinna fördelar 

Alla medarbetare och affärspartners erhåller dessa riktlinjer och vi förväntar oss att man lever upp till dessa i det arbete man utför åt LINAK. 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta