Kontakta oss här

Hållbarhet

Vi är alla ansvariga för vad vi gör – gentemot kunder, medarbetare och miljön. Ett företag kan inte arbeta med frågor som rör hållbarhet utan att göra medvetna val. Vi bygger våra beslut på sunt förnuft och förbättringar som utförs steg för steg. Detta innebär att vi måste prioritera det vi ska göra.

För oss är följande fem områden speciellt viktiga:

We Improve Your Life

Detta löfte återspeglar vår hängivenhet för människors välmående och för livet i sig. Denna hängivenhet återspeglas i samtliga policys inom företaget.

 

Vi tar hand om varandra

Arbetsglädje och hjälpsamhet är kärnvärden inom LINAK. Detta uppnår vi bara genom att skapa bra förhållanden för våra medarbetare. För att göra detta fokuserar LINAK på hälsa och säkerhet, vi accepterar inte diskriminering och mobbning. När det gäller ergonomi faller det sig naturligt för oss att vår egen arbetsplats ska ligga i framkant.

 

Vi tänker på miljön (miljömässig hållbarhet)

Vi anser att det är möjligt för ett företag att driva en framgångsrik verksamhet baserat på hållbar tillväxt. LINAK fokuserar på att reducera vår egen energiförbrukning, samtidigt som vi tillverkar hållbara lösningar baserat på design- och marknadskrav.

 

Vi arbetar lokalt och med global medvetenhet

På LINAK är vi stolta över att vara en aktiv del i det dagliga livet i lokala samhällen. Vi är lokalt aktiva i södra Jylland där vi har vårt huvudkontor och i alla andra samhällen i andra länder där vi har kontor och fabriker

 

Vi sätter upp förväntningar (social hållbarhet)

Inom LINAK har vi höga förväntningar – både på oss själva och på våra affärspartners. Vi är tydliga när vi kommunicerar förväntningarna till medarbetare, leverantörer och affärspartners via vår Code of Conduct, samt i vår Etikhandbok. Vi genomför dessutom regelbundna uppföljningar.

 

Uttalande om företagets sociala ansvar i enlighet med dansk redovisningslag §99a.

Filer

Hållbarhet

Vi är alla ansvariga för vad vi gör – gentemot kunder, medarbetare och miljön. Våra åtaganden återspeglas i denna översikt.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.