Kontakta oss här

Digitaliseringen förbättrar produktkvalitet och livskvalitet

Automation spelar en allt större roll i produktionen hos LINAK. Detta hjälper oss att hålla jämna steg med snabbt växande marknader och att bibehålla den höga kvalitet som våra kunder förväntar sig av oss.

Kontinuerlig digitalisering ställer in verkstadsgolvet efter arbetet på lagret, vilket innebär att vi kan frigöra tid för våra kollegor i produktionen. Detta har en direkt inverkan på vår förmåga att snabbt kunna behandla stora produktvolymer och leverera konsekvent och jämnt hög kvalitet, samtidigt som vi upprätthåller vårt omfattande testprogram. 
Resultatet är en Smart Factory, med enastående låg ppm (parts per million).

När allt kommer omkring så handlar det om att öka effektiviteten, upprätthålla hög produktionskvalitet och se till att våra medarbetare är nöjda och mår bra.

LA36 cell

Automationen av produktlinjen för LA36 har gett bättre ergonomi för operatörerna i produktionen genom att ta över tunga lyft och monotona rörelser. Det har även markant ökat produktionstakten och vår kapacitet – samtidigt som vi bibehåller en enhetligt hög produktkvalitet.

Robotar i automatiserad LA36 produktionscell

 

 

Digital produktion

I LINAK® Smart Factory är det två viktiga system som samarbetar för att garantera en produktionskvalitet i världsklass – även när hastigheten ökas och kapaciteten växer. Det ena är vår ”Shop Floor Planner” – det andra är att vi skapar linjefrigång mellan beställningarna. Kombinerat med ytterligare digitala verktyg och processer utgör dessa system vår digitala produktion.

”Shop Floor Planner” hjälper till att kombinera beställningsdata med komponentförsörjning till produktionslinjerna. Detta innebär att systembeställningar uppdateras konstant, sett över ett 24-timmars perspektiv. Dessa uppgifter hjälper till att planera produktionen och säkerställer automatiskt ett optimalt komponentflöde från vårt lager.

Timme-för-timme-tavla för digital produktion

På LINAK sker linjefrigång med hjälp av skannrar. Operatören på produktionslinjen skannar komponentlådorna för varje beställning och därefter beräknar systemet direkt om alla aktuella komponenter finns tillgängliga för att behandla beställningen. I nästa steg kombinerar ”Shop Floor Planner” denna information med den aktuella beställningens specifikationer och historisk beställningsinformation, samt beräknar hur lång tid det tar att behandla beställningen.

Med andra ord – på bara några få sekunder kan det utföras linjefrigång och ges en tidsuppfattning för när beställningen är klar.

 

Produktionseffektiviteten stöds av digitala timme-för-timme-tavlor, där alla celler i produktionsplanen skapas automatiskt och uppdateras kontinuerligt baserat på förloppsdata. Dessutom möjliggör data från produktionscellerna snabb uppföljning rörande driften samt eventuell felsökning.

ReadMoreButton

 

 

AGV:er på verkstadsgolvet

Det är automatiskt styrda maskiner (AGV) som genomför de planer som anges i ”Shop Floor Planner”. Dessa plikttrogna arbetsbin förser produktionen med ett konstant flöde av delar och säkerställer säkra transporter av förpackade produkter till försändelseterminalen.

AGV:erna matas konstant med kördata och är en integrerad och smart del av produktionen och som även bidrar till ökad effektivitet och låter människorna arbeta med annat.

LINAK AGV
 

Kvalitet

Tack vare att allt byggs med toppmodern teknik kan du förvänta dig samma kvalitet över hela världen.

Läs mer

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.