Kontakta oss här

Historien så här långt

Det började med en vän i rullstol.

Om LINAK

1976 tog en nyutexaminerad Bent Jensen över familjeföretaget Christian Jensen & Sons, som hade grundats av hans farfar. Företaget hade utvecklats ganska lite sedan starten 1907. Huvudfokus låg fortfarande inom tillverkning till jordbruksindustrin – dvs. drivskivor för platta remmar, drivskivor för kilremmar, kvarnar och smide.

Bent Jensen såg ingen framtid inom den verksamheten, därför var det med viss tvekan som han övertog verksamheten. Bent och hans fru, Lene Jensen, beslutade sig för att ge företaget fem år för att komma på en ny och bättre affärsidé.

Bent Jensen fick sin idé när han en dag pratade med en vän från studenttiden. Vännen hade ett handikapp och man kom på en idé om hur man skulle kunna justera vännens rullstol – det var så det elektriska linjära ställdonet föddes!

Bent Jensen älskade idén så mycket att han beslutade sig för att vidareutveckla den. 1979 – mindre än ett år senare – var den första prototypen framtagen. Därefter fick Jensen den första större beställningen, den var på 2 000 enheter, till fälthackar och sedan den dagen har allt löpt på.

1984 ändrades företagsnamnet till LINAK – en förkortning av ”Lineær Aktuator”. LINAK upptäcker fortfarande nya användningsområden för elektriska linjära ställdon.

1907
Startade smeden Christian Jensen sin verkstad i den danska staden Nordborg.
Företaget växte och hade sju anställda som byggde olika typer av verktyg och hjälpmedel, företrädesvis till jordbruket.

1976
Christian Jensens barnbarn, Bent Jensen, tar över företaget.
CEO Bent Jensen tar över ansvaret för företaget som nu huvudsakligen tillverkar drivskivor till plattremmar, drivskivor till kilremmar, kvarnar och smide. Men den unge, nyutexaminerade maskiningenjören har större ambitioner och ger sig själv fem år att utveckla en mer framtidssäker affärsidé.

1979
Utveckling av det första elektriska ställdonet
Efter att ha arbetat med projektet ett år utvecklar Bent Jensen det första elektriska linjära ställdonet, LA30, utvecklat för att förbättra olika applikationer i första hand till jordbruksmaskiner.

1982
Första större beställningen av ställdon
Efter att bara ha levererat mindre volymer av ställdon till olika småkunder i Danmark får man in den första större beställningen av LA30: Taarup Maskinfabrik (idag mer känt som Kverneland Group) beställer 2 000 ställdon till sina jordbruksmaskiner.

1984
Företaget byter namn till LINAK®
Ägaren Bent Jensen beslutar sig för att ändra namnet på det växande företaget, namnet blir LINAK – en sammandragning av orden ”Lineær Aktuator” (linjärt ställdon) – eftersom detta passar bättre in på företagets nya huvudfokus.

1985
Det första kontoret för LINAK utanför Danmark
Efter några års samarbete med ett svenskt grossistföretag beslutar sig Bent Jensen för att öppna dotterbolaget LINAK Scandinavia AB i Stockholm.

1988
Elektronik introduceras
Den experimentella inledningen av den elektroniska eran innebär att LINAK öppnar sin första elektronikavdelning, primärt för att utveckla styrenheter till ställdonslösningar i sjukhussängar.

1990
Kompletta ställdonssystem till sjukhus och sjukvård introduceras
Detta är första gången som LINAK presenterar ett komplett ställdonssystem för applikationer inom sjukvården. Systemet består av styrenhet CB10, ställdonen LA32 och LA28 och en kontrollenhet. Som tillval kan systemet drivas med batteribackup, en ny standard för sjukhussängar.
Verksamheten utökas och behovet av fler dotterbolag blir allt större. I Storbritannien och Danmark öppnas egna försäljningskontor och 1 november är det dags för Tyskland.

1993
LINAK introducerar den första styrenheten med programvara
Styrenheten CB10 lanseras med programvara. Versioner: CB10M, CB10P och CB10MP lanseras på marknaden.
Senare lanseras även det lilla och kompakta ställdonet LA12.
Det öppnas ytterligare två dotterbolag – LINAK Benelux i april och LINAK Australia i december.

1994
LINAK US bildas
För att få bra fotfäste på den amerikanska marknaden startar LINAK ett dotterbolag i Louisville, Kentucky. Den första punkten på dagordningen var att bygga upp ett försäljningsnätverk.

1995
Första JUMBO® ställdonslösningen introduceras
LINAK introducerar JUMBO™ – ett ställdonssystem speciellt konstruerat för patientlyftar.
LINAK Netherlands bildas och följs i juli av LINAK France – primärt för att serva OEM inom sjukvårdssektorn.

1996
Finland blir dörren mot nordöst
LINAK OY öppnar kontor och lager i närheten av den finska huvudstaden Helsingfors, för att serva Finland och senare även de potentiella marknaderna i Baltikum, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.
Linjärt ställdon LA31 och styrenhet CB9 introduceras och anger direkt en ny standard inom tyst prestanda.

1997
Nya LA34 ger starka och mycket tysta rörelser
LINAK lanserar LA34, en förbättring av patientlyftar och andra applikationer inom sjukvården. Produkten sätter ny standard inom hållbarhet, ljudnivåer och erbjuder flera nya säkerhetsfunktioner.
I februari startas LINAK Malaysia – det första kontoret i Fjärranöstern.
I september öppnas LINAK Norway i Drammen.

1998
En ny värld med ställdon till kontorsbord
Med lanseringen av bordspelaren DL1 presenteras det första kompletta ställdonssystemet för kontorsbord.

1999
Den första produktionsanläggningen utanför Danmark
Som en direkt följd av den snabbt växande amerikanska marknaden öppnar LINAK en produktionsanläggning i Louisville, Kentucky.
I juli öppnas LINAK Italia som är beläget några kilometer utanför Milano.

2000
LINAK tilldelas Royal Mark of Honour
I juni föräras LINAK med ”Mark of Honour of King Frederik the 9th” för flera års snabbt ökande export och för enastående framgångar på svåra marknader.
LINAK tilldelas även den ärofyllda utmärkelsen ”Årets arbetsplats” som delas ut av SID – Danmarks största fackförening.
Dessutom öppnas ytterligare tre dotterbolag – Barcelona i Spanien, Krakow i Polen och Auckland på Nya Zeeland.

2001
Gazelle of the Year
Den ledande danska ekonomitidningen, Börsen, utser LINAK till ”Gazelle of the Year”
Nya produkter lanseras, däribland det integrerade ställdonet till bord DB1 och fotkontroll FS2 för sjukvården.

2002
Det första specifika segmentet inom LINAK upprättas
Arbetet inom höj- och sänkbara kontorsbord skjuter fart och bidrar till skapandet av det första specifika segmentet, DESKLINE®.
DESKLINE lanserar DESKPOWER™ – ett system som består av lyftpelarna DL4 och DB4, styrenhet CBD4 och bordskontroll DPA. Systemet sätter ny standard för låg ljudnivå, hög hastighet oberoende av belastning och lång slaglängd. DL4 finns tillgänglig i alla RAL-färger.
I september öppnar LINAK kontor i Zürich, Schweiz.

2003
LINAK intensifierar arbetet i Japan
Efter att under tio år ha samarbetat med grossistföretag i Japan öppnar LINAK ett oberoende dotterbolag i Japan.
LINAK TWINDRIVE® lanseras – en dubbelmotor för jämnare och bekvämare rörelser för komfortsängar.

2004
LINAK US expanderar för att klara efterfrågan
Den befintliga tillverkningsanläggningen i Louisville, Kentucky, byggs ut med ytterligare 7 000 m², vilket innebär att LINAK US blir mer än dubbelt så stort, allt för att kunna möta en ökande efterfrågan.
DESKLINE® lanserar sex nya produkter. Bland nyheterna finns DP1C, en panel med minnesfunktion.
Företaget öppnar försäljningskontor i Kina och Tjeckien.

2005
Vi säger välkommen till OpenBus™ – och till Brasilien
För att förbättra lösningarnas flexibilitet, tillföra fler funktioner och skapa en avancerad rörelsestyrning av produkter inom sjukvården utvecklar och lanserar LINAK kommunikationsplattformen OpenBus™.
TECHLINE® lanserar det kraftfulla ställdonet LA36.
LINAK öppnar i São Paolo, Brasilien.

2006
LINAK startar tillverkning i Kina
De första ställdonen (LA27) skickas ut från den helt nya produktionsanläggningen som LINAK öppnat i Shenzhen, Kina.
I maj öppnas ett kontor i Turkiet.
MEDLINE® och CARELINE® lanserar CB20 – den första styrenheten med kommunikationsplattformen OpenBus.

2008
Produktionsanläggning startas i Slovakien
I januari öppnar LINAK sin fjärde produktionsanläggning. Denna ligger i Prešov, Slovakien.

2010
LINAK lanserar sin gröna profil
För att bidra till att öka miljömedvetenheten, minimera företagets CO₂-påverkan och i slutändan spara energi, presenterar LINAK planer för en solpanelsanläggning med LINAK solfångarsystem.
LINAK lanserar ZERO™ – en teknik som reducerar standby energiförbrukningen, från 1–2 W till 0,1 W

2011
Nytt kontor öppnas i Ryssland
Under sommaren öppnar LINAK ett dotterbolag i Ryssland.

2012
Lansering av ställdonslösning för solpaneler
LINAK TECHLINE® lanserar ställdonet LA37, utvecklat för utomhusapplikationer som t.ex. solcellsanläggningar.
I maj öppnar LINAK ett dotterbolag i Seoul, Sydkorea.

2013
Lansering av säkerhetsfunktion för ställdon till kontorsbord
DESKLINE® lanserar PIEZO™ – en antikollisionslösning för kontorsbord och arbetsbänkar.
LINAK öppnar ett kontor i Brunn am Gebirge, Österrike.

2014
LINAK ökar sitt fokus på klimatförändring
2 800 nya solpaneler installeras på LINAK huvudkontoret i Danmark, vilket ökar andelen grön energi till 16% av den totala förbrukningen. LINAK tillkännager planer på att bli CO₂-neutrala till 2029.
LINAK flyttar till en större produktionsanläggning i Prešov, Slovakien och DESKLINE® lanserar LINAK Desk Control™ – en liten programvara som kopplar samman din dator med bordet och påminner användaren om att sitta ner eller stå upp.
Hennes kungliga höghet drottning Margrethe II adlar Bent Jensen, grundaren av LINAK.

2015
Kick & Click™ och en helt ny plattform med styrenheter lanseras
LINAK presenterar ett system för toppramsmontering – Kick & Click™. Systemet halverar den tid det normalt tar att montera höj- och sänkbara kontorsbord.
En helt ny plattform med styrenheter (serierna CA och CO) lanseras för sjukhus- och vårdapplikationer. Den förenklar logistiken, trimmar in världsomfattande godkännanden och gör generellt systemen från LINAK enklare för kunderna att integrera och använda.
LINAK välkomnar medarbetare nummer 2 000.

2017
Round II öppnas på huvudkontoret
Den andra runda byggnaden invigs på LINAK anläggningen i danska Guderup. Med Round II kan företaget klara det ökande behovet av produktionsutrymme, tillverkningsautomation och ökad aktivitet inom flera av koncernens funktioner.

2018
Ökning av produktionen i Slovakien och i USA
LINAK genomför en stor fabriksutbyggnad vid USA-kontoret i Louisville, Kentucky. Senare samma år inleds en omfattande utbyggnad av anläggningen i Prešov, Slovakien.

2019
40-års jubileum för det första LINAK® ställdonet
Under 40 år har LINAK grundaren och ägaren Bent Jensen och hans fru Lene Jensen skapat mer än 2 400 arbetstillfällen, samt ihållande tillväxt och innovation i ett av Danmarks mest välfungerande företag.

I november erhåller Bent Jensen 2019 års hedersutmärkelse från kommittén EY Entrepreneur of the Year, för hans förmåga att skapa arbetstillfällen och hans outtröttliga arbete inom det familjeägda danska företaget.