Kontakta oss här
Teknik & trend

Intelligenta rörelser med IC-ställdon

Det ger många fördelar att använda elektriska linjära ställdon med integrerad styrenhet för automation av industrimaskiner eller jordbruksfordon. Det är inte bara underhållet som blir överflödigt, den enkla installationen och rörelseprecisionen som man får med IC-ställdon överraskar de flesta. Läs mer om hur och varför.

Ställdon med integrerad styrenhet (IC) behöver ingen extern styrenhet eller reläer, vilket innebär mycket enkel installation. IC-ställdon erbjuder olika informationstyper, enkla styrlösningar och gränslägessignaler in/ut och möjliggör kundanpassning och ställdonsövervakning. Det möjliggör även parallellrörelse och integrerad BUS-kommunikation.

Integrerad styrenhet

Den integrerade styrenheten bygger på välkänd H-bryggteknik med växlande polaritet.

 

Här nedan finns en översikt över informations- och konfigurationsalternativ med IC. Detta kan hjälpa till att skräddarsy rörelselösningar för att uppfylla era krav och integrera i din applikation.

Feedback

Få feedback från ett ställdon för att få exakt översikt över positionen. Denna feedback är viktig för att få optimal prestanda i många applikationer.

Ställdon med IC erbjuder en rad integrerade typer av feedback, vilket gör det snabbt och enkelt att läsa av ställdonets position:

Relativ positionering

Relativ positionering är en räknebaserad typ av feedback – som att klättra på en stege och avgöra positionen baserat på antal ”stegpinnar” man klättrat, i stället för att titta neråt. Detta är huvudsakligen användbart för applikationer där man använder ström konstant, för att förhindra att ställdonet rör sig några millimeter när strömmen är frånkopplad och därmed förlorar förmågan att ge korrekt positionsinformation. Om detta inträffar måste ställdonet flyttas till slaglängdens fysiska gränsläge (inåt eller utåt), för att kalibreras om.

Typer av feedback:

 • Singel hallsensor
 • Dubbel hallsensor

Absolut positionering

Absolut positionering är en position som lagras mekaniskt, där ställdonet alltid minns sin position. Detta är ett bra val om din applikation är utan ström ibland. På detta sätt har ställdonet fortfarande den faktiska positionen sparad när sedan strömmen kommer tillbaka igen.

Typer av feedback:

 • Mekanisk potentiometer
 • Analog 0–10 V och 4–20 mA
 • PWM
 • Ändlägessignaler
 

I den här filmen förklarar våra ställdonsexperter feedbackalternativen i ställdon med integrerad styrenhet och hur man kan använda detta för att få bästa kontrollförhållande för den egna applikationen.

 

Konfigurering

Använd konfigureringsalternativet i IC-ställdon för att anpassa ställdonets rörelse efter din applikation.

Man kan konfigurera följande parametrar:

 • Feedbacktyper och skalning
  • IC-ställdon kan ge användaren ett styrsystem med flera olika typer av feedback. När man har valt önskad typ av feedback kan man definiera feedbackvärden, för exempelvis ström med 4–20 mA. På så sätt blir feedbackvärdet 4 mA när ställdonet är i indraget läge och 20 mA i utdraget läge. Feedback baseras på pulser och utsignalens kvalitet kallas för upplösning. En tumregel är att låg spindelstigning ger hög upplösning och därmed exaktare positionsfeedback. När man konfigurerar ett virtuellt slaglängdsgränsläge säkerställer IC att informationen skalas. Om vi tar ett exempel med en applikation där ställdonet ska stoppa vid 50 % slaglängd, då måste utgående signal vara 20 mA i detta läge och inte vid den fysiska slaglängdens ändläge.
 • Virtuella gränser
  • Man kan ange virtuella gränser för både inre och yttre position. Om ställdonet får en körsignal kommer det bara att flytta till det virtuella ändläget. Detta är mycket användbart om man använder ställdonet för prototypframställning. Det kan även vara praktiskt för applikationer där man ibland måste justera slaglängden.
 • Mjukstart och mjukstopp
  • Med mjukstart och mjukstopp accelererar ställdonet långsamt till full hastighet eller bromsar in långsamt från full hastighet. Detta bidrar till att ge ställdonet längre livslängd och ger applikationen mjuk drift. Mjukstart och mjukstopp kan konfigureras med millisekundprecision. Som standard är värdet inställt på 300 ms (om inte annat angetts), men detta värde kan konfigureras om med en marginal på upp till 30 sekunder.
 • Strömgränser
  • Man kan ange strömgränser för både riktning in och ut. Temperaturvariationer kan påverka ställdonets strömförbrukning. Den integrerade styrenheten hanterar detta genom två olika, förinställda strömgränser, beroende på omgivningstemperatur. Dessa gränser kan konfigureras efter kraven för den specifika applikationen.
 • Justerbar hastighet
  • Ställdonet är förinställt på 100 % hastighet. Detta kan anpassas till ett procentvärde för maximal hastighet. Vi rekommenderar att man håller värdet mellan 50–100 % hastighet, eftersom lägre värden kan orsaka försämrad ställdonsprestanda.
 

BusLink

Alla parametrar kan övervakas och konfigureras med LINAK® BusLink konfigureringsprogramvara.
Endast för utvalda IC-ställdon

 

Läs mer om hur man konfigurerar LINAK IC-ställdon i den här guiden eller titta på filmen här nedan, där beskriver våra ställdonsexperter funktionerna hos BusLink.

 

Intelligent rörelse med linjära ställdon | Actuator Academy™ play-icon

Actuator Academy™ | Intelligent rörelse med linjära ställdon

Feedbacksignaler från linjära ställdon | Actuator Academy™ play-icon

Actuator Academy™ | Feedbacksignaler från linjära ställdon

Konfigureringsprogramvara för linjära ställdon | Actuator Academy™ play-icon

Actuator Academy™ | Konfigureringsprogramvara för linjära ställdon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer play-icon

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer

Filer

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.