Case story

Förenklad behandling av avloppsvatten med robusta LINAK lösningar

Det näst största avloppsreningsverket i Danmark ersatte ett antal ventilstyrningar med ställdonslösningar från LINAK för att få automatisk ventildrift och optimal drifttid, samt för att förenkla den dagliga driften

Att ta hand om 10 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år – från 380 000 invånare och många tunga industrier – kräver verkligt tillförlitlig utrustning som har en drifttid så nära 100% som möjligt. Anläggningen i den danska staden Fredericia har fått markant bättre service- och driftkostnader, samt generell tillgänglighet tack vare ställdon från LINAK.

Elektriska ställdon är enklare att underhålla 
Att in-house kunna utföra service och använda komplexa system för avloppsvattenrening, har mycket stor inverkan på den dagliga driften. Det går betydligt snabbare och bidrar till att minimera kostsamma stillestånd. 

”För oss är det mycket viktigt att vi kan styra processen och i så hög grad som möjligt själv utföra servicen”, säger Kasper K. Frederiksen, driftchef på Fredericia Spildevand og Energi A/S Han har varit en del av projektet där ett antal ställdon ersattes med LINAK ställdon LA36.

”Vi testade den nya lösningen från LINAK på olika plaster på reningsverket och vi ser en markant förbättrad flexibilitet eftersom vi nu själv kan utföra all service”. 

Snabb installation av ställdonen
Vissa av ställdonen LA36 placeras vid det organiska utloppet för systemets sandtvätt. Här öppnas ventilerna var sjätte timme för att tömma sandtvätten från organiskt material. Man har även placerat en lösning på mottagarstationen där den förhindrar att slam flödar tillbaka i systemet.

Kasper K. Frederiksen installerade också flera LA36 i fläktbyggnaden, på GUB-röret, där de bidrar till att separera luften mellan de två tankarna. Oavsett placering eller funktion har Frederiksen upplevt att det är enkelt att installera LINAK ställdon på befintliga ventiler.

LINAK ställdon för avloppsvatten
 

”Det var förvånansvärt enkelt att installera de nya ställdonen och att sätta dem i drift. Efter inlärningen med de två första gick installationen lekande lätt. Om jag minns rätt tog det bara 15 minuter från att vi började installera den sista tills att den var i drift.”

Hålla nere driftkostnaderna
Anläggningen i Fredericia hanterar även avloppsvatten från områdets stora industriföretag. Detta ger frekvent variation av den dagliga belastningen. Maskinerna måste kunna klara den extrabelastning detta innebär. Detta medför att hela systemet måste kunna justeras konstant.

”En av fördelarna med lösningen från LINAK är att det inte kostar så mycket att ställa om mellan på och av”, förklarar Kasper K. Frederiksen och tillägger:

”Andra växlar kan bara justeras fyra gånger per timme och det räcker inte. Vi skulle naturligtvis kunna köpa styrväxlar som kan klara fler omställningar, men dessa är mycket dyra. Med LINAK får vi ett kostnadseffektivare alternativ som har bättre justeringsflexibilitet och det är mycket viktigt för oss för att kunna klara inloppsvariationerna.” 

Projektet på anläggningen i Fredericia startade 2013 som ett pilotprojekt och enligt Frederiksen har det gång efter annan visat sitt mervärde. 

”Det har definitivt varit en fördel att ha en lösning som kräver minimalt underhåll. Dessutom kan vi enkelt själv utföra underhållet”, påpekar han.

För Kasper K. Frederiksen och hans personal har projektet fortsatt och LINAK kommer att utöka verksamheten inom avloppsvattensystem under 2018 – genom att bygga vidare på erfarenheterna från Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Om du vill veta mer om hur våra ställdonslösningar till ventiler kan förbättra avloppsreningsverk är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala LINAK kontor

 
Elektriska ventilrörelser för effektiv hantering av avloppsvatten play-icon

Elektriska ventilrörelser för effektiv hantering av avloppsvatten

Enkel montering av ventilautomationslösningar – Gör-det-själv play-icon

Enkel montering av ventilautomationslösningar – Gör-det-själv

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on wastewater treatment

Inom avloppsvattenrening är det viktigt med enkel styrning och övervakning för att kunna säkerställa optimal daglig drift i ett avloppsreningsverk. I broschyren kan du läsa mer om LINAK ställdonslösningar för avloppsvattenrening.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.