Kontakta oss här

Så här fungerar PCB i ett industriställdon

Här hittar du information om tryckta kretskort (PCB) och deras funktion gällande prestanda för LINAK linjära industriställdon. Bekanta dig med PCB med integrerad styrning och BUS-kommunikation och vilka funktioner dessa har gemensamt.

Lär dig mer om hur ställdonets positionering, mjukstart och mjukstopp kontrolleras. Hur mätning av ström och temperatur kan skydda ställdon och industriapplikationer som detta är inbyggt i. Lär dig mer om EMC-skydd (elektromagnetisk kompatibilitet) och grundfunktionen för en H-brygga. I den här filmen förklarar Hunter Stephenson grunderna.

En av de viktigaste sakerna att veta är om ett ställdon är i rätt position. Den fysiska positionen för ett PCB-styrt linjärt ställdon bygger på halleffektgivare, som räknar antalet pulser per spindelvarv.

Hjärtat i vår integrerade styrning är en H-brygga, som kontrollerar ställdonets rörelse in/ut, genom att aktivera två transistorer så att strömmen kan ledas diagonalt förbi motorkopplingen. Dessa transistorer ersätter funktionen hos mekaniska brytare/reläer. För att ditt ställdon ska ha maximal självlåsningsfunktion ska motorn kortslutas när den inte är i rörelse.

Flera PCB:er har funktioner som hjälper till att skydda maskiner som är utrustade med LINAK industriställdon. En pulssignal säkerställer att elektroniken fungerar på rätt sätt och funktionerna mjukstart/mjukstopp reducerar den mekaniska belastningen på maskiner och ställdon. Funktionen styrs genom att öka PWM motorstyrsignalen och fungerar på samma sätt som att stegvis släppa upp kopplingen på en bil.

Genom att mäta ström och temperatur kan man skydda PCB-elektroniken och skapa tillförlitlig ställdonsprestanda. En styrprocessor mäter strömmen genom H-bryggan och stänger strömmen om den överstiger en fördefinierad nivå. Sensorer övervakar temperatur på  H-brygga och omgivande temperatur inne i ställdonets motorhus och för att stoppa driften innan värmen uppnår skadliga nivåer.

När det gäller ställdonets EMC-skydd har PCB en lastdumpningsfunktion och polaritetsskydd. Lastdumpningsnivån för LINAK industriställdon är förinställd till 45 V. Om ett spänningstopp överstiger detta värde stänger PCB ner.  Polaritetsskyddet säkerställer att ställdonet inte skadas om strömkablarna kopplas fel.

Har du frågor rörande PCB till elektriska linjära industriställdon är du välkommen att kontakta ditt lokala LINAK kontor.


Tre typer av PCB för LINAK industriställdon

  • Enkel PCB: Kör ställdonet in och ut, inklusive utsignal för ändläge och vissa feedbackalternativ
  • IC PCB (med Integrerad styrenhet): Har H-brygga för flera olika konfigurationer av feedbacksignaler och prestandainställningar, samt övervakning och parallelldrift
  • BUS PCB: Stödjer samma funktioner som IC PCB. Passar till protokollen CAN-bus, LINbus och Modbus.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.