Kontakta oss här

Bromsar för ställdon och skillnaden de gör för industrimaskiner

Är du nyfiken på ett linjärt ställdon med broms och varför vissa industriställdon behöver bromsar? Fortsätt att läsa om du vill få mer information om mekaniska bromsar, självlåsningsfunktion i ställdonet eller optimal bromsposition i ett ställdon.

Här kan du fördjupa dig i olika sätt att bromsa ett linjärt industriställdon, vilket är nödvändigt för att säkerställa att ställdonet håller sin position när strömmen är bortkopplad. I den här filmen förklarar vår expert Hunter Stephenson grunderna.

I grunden finns det tre olika sätt för att säkerställa bromsfunktionen i ett ställdon. Endera är ställdonet självlåsande, vilket innebär att det inte behövs någon broms för att bibehålla positionen när strömmen är bortkopplad. Alternativt behöver ställdonet utrustas med en inbyggd mekanisk broms eller en elektrisk broms.

Ett ställdon med låg effektivitet är vanligtvis självlåsande. Detta innebär att det inte går tillbaka när det stoppas. Däremot måste ett ställdon med hög effektivitet – kombinerad hög spindelstigning och utväxling – ha en broms.

En dubbelverkande broms är en mycket stark och tillförlitlig mekanisk broms. Denna broms aktiveras och inaktiveras oberoende av ställdonets rörelseriktning, så länge som rörelse härstammar från den elektriska motorn.

Vid utvecklingen av elektriska linjära ställdon är det viktigt att man beaktar bromsens position. Om bromsen placeras närmare ställdonets motor reduceras ändspelet som behövs för att aktivera bromsen och en placering längre bort från spindeln innebär att det krävs mindre kraft för att bromsa.

Om du har frågor gällande bromsar till elektriska linjära industriställdon är du välkommen att kontakta ditt lokala LINAK kontor.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta