Kontakta oss här

Hur olika typer av växlar påverkar prestandan hos industriella ställdon

Lär dig mer om hur växlar påverkar ställdonets prestanda och hur de säkerställer optimal ställdonseffektivitet. Lär dig mer om hållbarhet och funktion hos plast- och stålväxlar till linjära industriställdon.

I den här filmen får du lära dig mer om fördelarna med plast- kontra stålväxlar. Vår expert Hunter Stephenson pratar även om aspekter som rör planetväxlar och varför växeldesign är så viktigt för effektiviteten hos industriställdon.

Det finns för- och nackdelar med alla typer av växlar till ställdon. Om man jämför plastväxlar med stålväxlar så har generellt sett plastväxlar lägre effektivitet och är känsligare för höga temperaturer. Om man dock använder ställdonet inom specifikationerna, t.ex. genom att köra ställdonet till sitt ändläge varje gång eller undviker mekanisk blockering kommer inte växelmaterialet att påverkas och har då alltså ingen negativ inverkan på ställdonets totala prestanda eller livslängd.

Industriställdon körs ofta i mycket krävande miljöer och med tunga laster, många driftcykler eller höga temperaturer. I dessa fall ger stålväxlar, däribland utlöpare och planetväxlar, den nödvändiga robustheten och effektiviteten för optimal ställdonsprestanda. Stålväxlar är inte begränsade till fasta driftcykler, eftersom den värme som genereras när ställdonet rör sig aldrig blir så pass hög att den skulle skada växelmaterialet.

Dock är det så att de flesta industriställdon från LINAK har en inställd driftcykel på 20 % för att säkerställa att den genererade värmen inte ska kunna påverka andra komponenter i ställdonet.

Normalt sett designas ett linjärt ställdon med en växel som är ansluten till motor och spindel. På så sätt kan last och hastighet justeras genom att man ändrar spindelstigning. Genom att använda ett andra växelsteg mellan spindel och motor möjliggörs ännu fler prestandavariationer med samma typ av ställdon.

En bra tumregel när man ska välja ställdon är att multiplicera lasten med nödvändig hastighet för att få effektiviteten. Detta ger en bra indikation på vilken typ av ställdon du behöver.

Om du har frågor gällande växlar till elektriska linjära industriställdon är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala LINAK kontor.
 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.