Kontakta oss här
Teknik & trend

Utmaningen inom sjukvården

LINAK elektriska linjära ställdonssystem måste kunna klara alla dessa utmaningar i framtiden. Fetmaepedimi, en åldrande befolkning, fler fall av diabetes och allt fler människor som lider av demenssjukdomar.

Utmaningen inom sjukvården – Teknik & trender
Sjukhus och vårdsektorn står inför tre stora utmaningar i framtiden.
  • Med befolkningens stigande genomsnittsåler ökar också behovet av fler patientplatser på sjukhus, vårdhem och inom hemsjukvården.
  • I många länder blir livsstilssjukdomar ett allt större problem. I takt med att den globala ekonomin förbättras ökar även antalet allvarliga och kroniska livsstilssjukdomar. Detta innebär en stor utmaning för sjukhus och vårdsektorn eftersom antalet patienter att vårda bara ökar.
  • Fenomenet med global fetma är ett resultat av vår förändrade livsstil, som bokstavligt talat innebär en stor belastning på sjukhus och vårdsektorn. 

Dina utmaningar är våra utmaningar

Dessa trender innebär både en utmaning och en möjlighet för alla som tillverkar sjukhus- och sjukvårdsutrustning. Applikationer som är designade för att underlätta och göra vardagen mindre stressig för vårdpersonalen, bidrar till en ökad konkurrenskraft. Samma sak gäller för att göra livet mer bekvämt för patienterna och minska beroendet av vårdpersonal. 

Hos LINAK har affärsområdet MEDLINE® & CARELINE® fokus på de behov som finns inom vårdsektorn. Avancerade elektriska linjära ställdonssystem kan förbättra många olika typer av vårdapplikationer för att möta framtidens utmaningar.

Vi skapar bättre resultat för din verksamhet

Vi är övertygade om att ett nära samarbete med våra kunder kommer att leda till nya innovativa lösningar som kan underlätta sjukvårdspersonalens dagliga arbete. Samma lösningar kan ge ökad komfort för patienterna samtidigt som vårdtagarna blir mindre beroende av vårdpersonal. 

Det är just detta som behövs för att möta de kommande utmaningarna. Kontakta LINAK® MEDLINE & CARELINE och berätta om dina behov och idéer så tar vi tillsammans fram en systemlösning som förbättrar er verksamhet.

 

Filer

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.