Kontakta oss här
System

System till vårdsängar

LINAK ställdonssystem garanterar jämn justering av höjd, rygg- och benstöd och erbjuder dessutom flera värdeskapande funktioner för bättre säkerhet och effektivitet. Specifikationerna i ett LINAK system baseras på de individuella behoven. Fokus kan ligga på belastning, hastighet, ljudnivå, antal kanaler (ställdon) eller antal tillbehör. LINAK erbjuder flexibla system som uppfyller marknadens alla behov – från standardlösningar till mer avancerade lösningar.

MEDLINE & CARELINE system för vårdsängar
Ställdonssystem till vårdsängar

En styrenhet ansluts till ett eller flera testade och godkända ställdon/pelare, och styrs med den intuitivt designade kontrollen. På så sätt har du ett system. När vi tillför intelligent software och extra mervärdeskapande funktioner, så får vi ett avancerat system.

Under tre decennier har LINAK varit den innovativa marknadsledaren inom vårdsektorn och levererat systemlösningar som uppfyller kundernas behov.

Ett vanligt system för vårdsängar

Specifikationerna beror naturligtvis på de individuella behoven och kraven. Fokus kan ligga på kraft, hastighet, ljudnivå, antal kanaler (ställdon) eller antal tillbehör. Som standard arbetar LINAK med tre olika versioner för vårdsängar: Basic, Medium och Advanced.

Som inspiration har vi samlat några exempel på vanliga system setups:

Basic:
Styrenhet: CA40
Ställdon: 3x LA40
Kontroll: HB70

Medium:
Styrenhet:
Ställdon: 3x LA40
Kontroll: HB80

Advanced:
Styrenhet: CO61
Ställdon: 4x LA40
Kontroll: FPP (flexibel patientpanel)
Funktioner: ACO (Intelligent Attendant Openbus), UBL (Under Bed Light), EBC (Electric Brake Control), OOB (Out of Bed detector), WET (våtsensor) och batteribackup.

Mycket mer än rörelse

Under flera år har säkerhet och ergonomi varit det viktigaste inom den här sektorn. Och är det fortfarande! Att optimera arbetsflöden, spara tid för personalen, så att det frigörs mer tid till patienterna, är också viktigt för en bättre välfärd. Systemen från LINAK är designade efter dessa behov.

Produkterna CA40 och CO61 har många fördelar när det gäller detta. Bland annat är de ”felsäkra”. Det innebär att oavsedda rörelser aldrig kan inträffa och att potentiella kortslutningar inte kan skada eller förstöra systemet. 

Alla system från LINAK har designats för att uppfylla EN 60601 standard och har testats och certifierats i enlighet med internationella medicinska standarder. Dessutom erbjuder LINAK lösningar som är IPX6-godkända och tvättbara. 

De värdehöjande funktionerna är alla tillval. De hjälper till att förbättra säkerheten för vårdpersonalen och vårdtagaren, och har som syfte att öka effektiviteten och optimera tiden som tillbringas med de som behöver vård. 

Vi arbetar alltid utifrån höga kvalitetsstandarder i tillverkningen av våra kärnprodukter, ställdon, styrenheter och kontroller, för att förbättra användarnas livskvalitet genom bättre ergonomi och och för att garantera jämn och driftsäker justering av sängen.

Filer

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta