Kontakta oss här
System

System för patientlyftar

Ställdonssystemen från LINAK ger mjuka lyft och rörelser i patientlyftar och sitta-stå-liftar och bidrar till att förbättra säkerheten och ergonomin för patienter och personal. Specifikationerna beror på de individuella behoven och kraven. Fokus kan ligga på kraft, hastighet, ljudnivå eller antalet kanaler (ställdon). Som standard arbetar LINAK med tre olika versioner för patientlyftar som du kan använda för att skapa flera olika lösningar. Nedan följer tre exempel på basic, medium och advanced system.

COL50CAL40Ställdonssystem för patientlyftar

En styrenhet med 24V batteri ansluts till en eller flera testade och godkända ställdon och styrs med den intuitivt designade kontrollen. Ett integrerat system som är perfekt för en patientlyft och som ger ökad säkerhet i patienthanteringen. 

Under tre decennier har LINAK varit den innovativa marknadsledaren inom vårdsektorn och levererat systemlösningar som uppfyller kundernas behov.

Vanliga system för patientlyftar

Specifikationerna beror på de individuella behoven och kraven. Fokus kan ligga på kraft, hastighet, ljudnivå eller antalet kanaler (ställdon). Som standard arbetar LINAK med tre olika versioner för patientlyftar som du kan använda för att skapa flera olika lösningar. De tre är: Basic, Medium och Advanced.

Tillsammans täcker de alla typer av tänkbara patientlyftar, även lyftar som klarar mycket tunga patienter. Med ställdon från LINAK kan du tillverka lyftar på upp till 12 000 N på ställdonet. 

Som inspiration har vi samlat några exempel på vanliga system setups:

Basic:
Lyftställdon: LA40 PL
Kontroll: HB30
Styrenhet: CBJ Home

Medium:
Lyftställdon: LA40 PL
Benspridare: LA20
Kontroll: HB30
Styrenhet: CAL40/CAL40+

Advanced: 
Lyftställdon: LA44
Benspridare: LA23
Selställdon: LA20
Kontroll: HB30
Styrenhet: COL50/CAL40+
Service data tool (SDT)

Mycket mer än rörelse

Under flera år har säkerhet och ergonomi varit det viktigaste inom den här sektorn. Och är det fortfarande! Att optimera arbetsflöden, spara tid för personalen, så att det frigörs mer tid för patienterna, är också viktigt för en bättre välfärd. Systemen från LINAK är designade efter dessa behov. 

Alla system från LINAK har designats för att uppfylla EN 60601 standard och har testats och certifierats i enlighet med internationella medicinska standarder.

Vi arbetar alltid utifrån höga kvalitetsstandarder i framställningen av våra kärnprodukter - ställdonslösningar - vilket förbättrar användarnas livskvalitet genom bättre ergonomi och jämn och driftsäker justering. Så vill vi att det ska fortsätta att vara.

Därför erbjuder vi även flera olika värdeskapande extrafunktioner som du kan bygga in i systemet. En av dessa är Service Data Tool (SDT). Detta är ett verktyg som gör att du kan inhämta olika data från systemet, däribland batteristatus eller information om aktuell ställdonsprestanda. 

LINAK: Säker patienthantering play-icon

LINAK: Säker patienthantering

LINAK: Handkontroll till patientlyft play-icon

LINAK: Handkontroll till patientlyft

LINAK: Batterier och styrenheter till patientlyft play-icon

LINAK: Batterier och styrenheter till patientlyft

LA40 video play-icon

LA40

LINAK HB30 är en ny ergonomisk handkontroll för patientlyftar play-icon

LINAK HB30 är en ny ergonomisk handkontroll för patientlyftar

Linjärt ställdon LA23 från LINAK play-icon

Linjärt ställdon LA23 från LINAK

Filer

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.