Tillbehör

CS16

CS16 är en elektronisk gränslägesbrytare som förlänger livslängden hos LINAK linjära ställdon när dessa ansluts till strömförsörjning från annan tillverkare än LINAK. Bryter strömmen vid ändläge eller vid överbelastning.

Produktbeskrivning

CS16

Elektronisk gränslägesbrytare CS16 ansluts mellan LINAK® ställdon och en strömförsörjning från annan tillverkare än LINAK. Enheten bryter strömmen till ställdonet i ändläge eller om rörelsen hindras.

PCB har inställning för variabel strömbegränsning och finns i olika versioner, beroende på vilket ställdon som den ska användas med. 

CS16 är en viktig komponent som ger ställdonet längre livslängd.

Datablad

CS16 datablad

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

2D/3D

2D-ritningar

Det finns inga tillgängliga 2D-ritningar.
Kontakta din lokala LINAK representant för mer information.

3D-modeller

Det finns inga tillgängliga 3D-ritningar.
Kontakta din lokala LINAK representant för mer information.

Broschyrer & manualer

Ställdon LA36 bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller LINAK ställdon LA36.

Ställdon LA35 bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller LINAK ställdon LA35.

Linjära ställdon och elektronik bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller elektronik från LINAK. Vi är övertygade om att ditt LINAK system kommer att ge dig många års problemfri användning.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vi är inte några orakel. Vi är däremot experter inom ställdonsteknik. Du är alltid välkommen att fråga oss vad du vill inom det området.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.