Tillbehör

BAJL

Li-jon batterilösning för mobila applikationer – t.ex. patientlyftar – med LINAK JUMBO system. Längre batterilivslängd, miljövänligt och uppladdningsbart.

Videos

Produktbeskrivning

BAJL

BAJL Li-jon batteri är speciellt utvecklat för användning med JUMBO system för patientlyftar och sitta stålyftar.

Batteri med låg vikt, hög och tillförlitlig prestanda.

BAJL Li-Ion är ett batteri med litium-jon-teknik. Litium-jon-batteriernas miljöpåverkan är förhållandevis låg om man jämför med blybatterier, eftersom de producerar mindre avfall tack vare att livslängden är upp till fyra gånger längre.

Ytterligare fördelar med BAJL Li-Ion är:

  • Förlängd livslängd
  • Batteriet är enkelt att ta bort och montera tack vare snapsystemet och LINAK monteringsfästen.
  • Batterisystemet möjliggör laddningsindikering via Jumbo styrenhet eller via handkontrollen
  • Enkel och flexibel laddning

Om något eller alla av Li-jon-batterierna som är inbyggda i produkter från LINAK visar sig vara defekta under garantitiden, kommer LINAK att leverera nya produkter till OEM. LINAK friskriver sig uttryckligen från alla övriga åtgärder. LINAK ska under inga omständigheter hållas ansvariga för specifika, indirekta bestraffningsincidenter eller följdskador eller förluster som uppkommer på grund av incidenter relaterade till den inneboende risken hos termiska läckage i Li-ion-celler och användningen av produkter från LINAK. Dessutom frånsäger sig LINAK ansvar för förlorad förtjänst, ej förverkligade besparingar, tredje parts anspråk gentemot våra kunder eller andra kommersiella eller ekonomiska förluster, även om LINAK har informerats om att det föreligger risk för skador eller förluster.

Datablad

BAJL datablad

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

2D/3D

2D-ritningar

Broschyrer & manualer

Linjära ställdon och elektronik bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller elektronik från LINAK. Vi är övertygade om att ditt LINAK system kommer att ge dig många års problemfri användning.

Ansvarsfriskrivning rörande Li-Ion-batteri

Viktig information som rör produkter från LINAK® med Li-Ion-batterier

Focus on stretchers

Full funktionalitet, batteridrift och komfort för mobila applikationer. LINAK erbjuder systemlösningar för bårar, sängvagnar och andra mobila applikationer.

BAJL Li-Ion-batteri till ställdonssystem inom sjukvården

LINAK BAJL Li-Ion-batteri är en miljövänlig lösning som ger tillförlitlig och långvarig prestanda. Optimalt för mobila applikationer på sjukhus.

Ställdonssystem till patientlyftar

Säker patienthantering och korrekt ergonomi. Systemet till patientlyftar förbättrar både produktionen, användningen och servicen. LINAK tar säker patienthantering på största allvar.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vi är inte några orakel. Vi är däremot experter inom ställdonsteknik. Du är alltid välkommen att fråga oss vad du vill inom det området.