Kontroller

ACP

Attendant Control Panel (ACP) är en kontroll som är designad för justerbara sängar inom sjukvården. Monteras vanligtvis utom räckhåll för patienten, för utökad patientsäkerhet och positionering.

ACP

ACP (Attendant Control Panel) används till avancerade sjukhussängar och hemvårdssängar där vårdpersonalen måste kunna kontrollera patientens position noggrant. 

ACP ger vårdpersonalen kontroll över viktiga positioneringsfunktioner medan patienten själv kan utföra begränsade inställningar. Denna selektiva styrning kan vara ytterst viktig vid t.ex. ryggradsskador och andra liknande förhållanden där ryggstödets positionering måste kunna övervakas noggrant. ACP har ergonomisk design och är enkel att installera, även på den mest avancerade utrustningen. 

ACP monteras utom räckhåll för patienten (t.ex. vid sängens fotände) och bidrar till att blockera handenhetens funktioner, som skulle kunna vara olämpliga eller till och med farliga för patienten.

ACP datablad

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

Linjära ställdon och elektronik bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller elektronik från LINAK. Vi är övertygade om att ditt LINAK system kommer att ge dig många års problemfri användning.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vi är inte några orakel. Vi är däremot experter inom ställdonsteknik. Du är alltid välkommen att fråga oss vad du vill inom det området.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.