Produktcertifikat och deklarationer

LINAK ställdon och ställdonssystem är utvecklade och kontrollerade i enlighet med specifika bestämmelser och standarder som anges i produktspecifikationerna för produkter från LINAK.

Assent Compliance 
Assent är en samarbetspartner inom överensstämmelse och som anpassar efter de ständigt ökande kraven, automatiserar processer och levererar lösningar som hjälper företag att uppfylla kraven och bestämmelserna. Man är specialister inom REACH, RoHS, administration av leveranskedjor, programvara och rådgivning, konfliktmineraler och miljökrav.
Leverantörer till LINAK kan förvänta sig att kontaktas av Assent Compliance beträffande dokumentation av att leverantören uppfyller alla specifika krav.

Följande bestämmelser, direktiv, lagar och produktgodkännanden är bara ett urval av vilka deklarationer som leverantören, där så är aktuellt, måste uppfylla. Listan är inte fullständig. 

Bestämmelser, direktiv och lagar 
REACH
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals regulation) är en europeisk kemikaliebestämmelse. REACH-bestämmelserna rör den verksamhet som LINAK utför, med detta menas att produkterna har utvärderats. LINAK anläggningarna i Europa uppfyller REACH-bestämmelserna. 

RoHS
ROHS (Reduction of Hazardous Substances) är ett direktiv som begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Alla produkter från LINAK ska uppfylla RoHS2.
  
Läs mer om REACH- och RoHS-direktiven här.

Konfliktmineraler 
LINAK kräver att leverantörer som tillhandahåller komponenter eller material som innehåller konfliktmineraler aktivt ska arbeta för DRC-konfliktfria inköp. LINAK leverantörer ska genomföra egna RCOI och vara noggranna i processerna för att bistå med giltiga och tillförlitliga konfliktfria inköp. Vi förväntar oss att leverantörerna samarbetar med sina egna leverantörer på samma sätt, för att säkerställa konfliktmineralernas spårbarhet till det ursprungliga smältverket.

Förslag 65
Förslag 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) är en lag i Kalifornien som kräver att företag informerar invånarna i Kalifornien om viktiga kemikalier som kan orsaka cancer eller medfödd missbildning eller andra reproduktionsskador. LINAK kräver att alla levererade produkter är fria från kemikalier (endera som ingrediens eller som restprodukt) som identifierats av OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) i enlighet med Förslag 65.

CPSA
CPSA (Consumer Protection Safety Act) är en amerikansk lag som skyddar allmänheten mot orimliga skaderisker orsakade av konsumentprodukter. Consumer Product Safety Commission anger att färg eller ytbehandlingar inte får innehålla en blykoncentration som överstiger 0,009 procent (90 miljondelar).
Leverantörer som säljer färg eller ytbehandlade produkter till LINAK måste uppfylla denna bestämmelse och produktens blyinnehåll ska deklareras. 

Produktgodkännande 
IECEx/ATEX
ATEX är ett EU-direktiv som regleras av EU och IECEx är en ledande standard, båda dessa rör krav för utrustning som är avsedd att användas i potentiellt explosiva atmosfärer. LINAK ställdon för explosionsskyddade branscher (Ex) måste uppfylla IECEx-standard och ATEX-direktiv.  

UL 
Det amerikanska företaget UL är ett säkerhetstestföretag med godkännande från den federala myndigheten Occupational Safety and Health Administration i USA.
Där så är aktuellt ansvarar LINAK leverantörer för att alla UL-kritiska komponenter och material behandlas, enligt specifikationerna från LINAK, i enlighet med riktlinjerna från UL och att man utför all obligatorisk registrering så att denna kan granskas av en fältrepresentant från UL. Lokala representanter för UL kommer att verifiera att man uppfyller alla aktuella krav i spårbarhetsprogrammet och bestämmelser.