Certifieringar

LINAK innehar följande certifieringar: ISO 9001 (kvalitetsstyrning), ISO 14971 (riskhantering), OHSAS 18001 (administration av arbetsmiljö) och ISO 45001 (ledningssystem för arbetsmiljö), ISO 14001 (miljöstyrning).

Vi använder certifierade styrsystem för att konstant kunna förbättra kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

LINAK innehar följande certifieringar:

ISO 9001 – Kvalitetsstyrningssystem för huvudkontor, Slovakien, USA, Kina och Germany.

ISO 14971 (krav som rör tillämpning av system för riskhantering för medicinska enheter): huvudkontor.

ISO 14001 (system för miljöadministration): huvudkontor, Slovakien och Kina.

OHSAS 18001 (system för hantering av arbetshälsa och säkerhet): Slovakien.

ISO 45001 (ledningssystem för arbetsmiljö): huvudkontor.

(ATEX for LA14, LA25 and LA36): IECEx Quality Assessment Report Summary

(ATEX): Product Quality Assurance notification

(ATEX for LA14, LA25 and LA36): IECEx and ATEX Quality Assessment Report

 LINAK ställdonslösningar är utvecklade för att uppfylla alla aktuella bestämmelser, som t.ex. REACH, WEEE, ROHS.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.