Certifieringar

LINAK innehar följande certifieringar: ISO 9001 (kvalitetsstyrning), ISO 14971 (riskhantering), OHSAS 18001 (administration av arbetsmiljö), ISO 14001 (miljöstyrning).

Vi använder certifierade styrsystem för att konstant kunna förbättra kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

LINAK innehar följande certifieringar:

ISO 9001 – Kvalitetsstyrningssystem för huvudkontor, Slovakien, USA, Kina och Germany.

ISO 14971 (krav som rör tillämpning av system för riskhantering för medicinska enheter): huvudkontor.

ISO 14001 (system för miljöadministration): huvudkontor, Slovakien och Kina.

OHSAS 18001 (system för hantering av arbetshälsa och säkerhet): huvudkontor.

(ATEX) Direktiv 94/9/EC (utrustning eller skyddssystem avsedda att användas i potentiellt explosiva miljöer) finns tillgängligt för olika versioner av ställdon LA36.

(ATEX) IEC 60079-x (explosiva atmosfärer) finns tillgängligt för olika versioner av ställdon LA36.

 LINAK ställdonslösningar är utvecklade för att uppfylla alla aktuella bestämmelser, som t.ex. REACH, WEEE, ROHS.