Corporate Social Responsibility

WE IMPROVE YOUR LIFE – Detta löfte återspeglar vår hängivenhet för människors välmående och för livet i sig. Denna hängivenhet återspeglas i samtliga policys inom företaget.

LINAK – We improve your life
Idén till det första ställdonet fick Bent Jensen, CEO och ägare av LINAK, när han arbetade med att ta fram en rullstol till en studiekamrat som förlorat sin rörlighet i en olycka. Innovativa lösningar som kan förbättra människors livskvalitet och arbetsmiljö har därför varit en del av LINAK DNA redan från början. Vi ser vår slogan som mer än bara ett säljargument för linjära ställdon, den lyfter fram vad produkten kan göra för dig och dina produkter. Vår slogan är ett löfte som återspeglar våra värderingar och hur vi driver vår verksamhet.

CSR policy
Inom LINAK handlar ansvar om att göra det som vi gör bäst - och att göra det på rätt sätt. Ett företag kan inte arbeta med frågor som rör CSR utan att göra medvetna val. Vi bygger våra beslut på sunt förnuft och förbättringar som utförs steg för steg. Detta innebär att vi måste prioritera det vi ska göra.

För oss är följande fem områden speciellt viktiga:

Vi förbättrar din livskvalitet
Produkter från LINAK hjälper dagligen miljontals människor och skapar bättre livskvalitet och bättre arbetsmiljö, allt i nära samarbete med våra kunder. Vi bistår gärna med våra kunskaper och har bra samarbeten med universitet och oberoende organisationer.

Vi tar hand om varandra
Arbetsglädje och hjälpsamhet är kärnvärden inom LINAK. Detta uppnår vi bara genom att skapa bra förhållanden för våra medarbetare. För att göra detta fokuserar LINAK på hälsa och säkerhet, vi accepterar inte diskriminering och mobbning. När det gäller ergonomi faller det sig naturligt för oss att vår egen arbetsplats ska ligga i framkant.

Vi tänker på miljön
Vi anser att ett företag kan vara både hållbart och framgångsrikt. LINAK fokuserar på att reducera vår egen energiförbrukning, samtidigt som vi tillverkar lösningar som är så miljövänliga som möjligt.

Vi arbetar lokalt och med global medvetenhet
På LINAK är vi stolta över att vara en aktiv del i det dagliga livet i lokala samhällen. Vi är lokalt aktiva i södra Jylland där vi har vårt huvudkontor och i alla andra samhällen i andra länder där vi har kontor och fabriker.

Vi sätter upp förväntningar
Inom LINAK har vi höga förväntningar – både på oss själva och på våra affärspartners. Vi är tydliga när vi kommunicerar förväntningarna till medarbetare, leverantörer och affärspartners via vår Code of Conduct, samt i vår Etikhandbok. Vi genomför dessutom regelbundna uppföljningar.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.