Nyheter den 21 januari 2020

LINAK lanserar nya filmer med fokus på att förbättra de anställdas produktivitet och hur nöjd man är med sitt/ståbord

Vilka är fördelarna med att utrusta kontorsmiljön med sitt/ståbord? Från att skapa en aktiv och hälsosam arbetsmiljö till att bli mer effektiva, detta är en fråga som LINAK besvarar och visar hur sitt/ståbord skapar mervärde för både arbetsgivaren och de anställda.

Varför är rörelse viktigt?
Kontorsarbetsplatsen har förvandlats väldigt mycket under årens lopp, en sak har förblivit oförändrad: vi sitter fortfarande ganska mycket. Vi sitter ner stora delar av dagen, upp till 12 timmar.1 Den största delen av vår vakna tid är vi stillasittande. Detta är viktigt eftersom det finns verkliga konsekvenser orsakade av överdriven inaktivitet i vår vardag. Inaktivitet kan markant öka dina hälsorisker, med allt från hjärtsjukdomar och diabetes till trötthet och ryggvärk.

Get more companies moving with sit-stand desks

 

Det är faktiskt så att fysisk inaktivitet orsakar ungefär 30 % av ischemisk hjärtsjukdom och 27 % av diabetesfallen.2 Allt vi kan göra för att minska inaktiviteten i vår vardag är alltså ett viktigt redskap för att förbättra vår hälsa. Välmående är inte bara viktigt för den individ som använder kontorsbordet. Det finns fördelar både för den anställde och för arbetsgivaren genom att prioritera hälsa och välmående på arbetsplatsen. Forskningen visar att det finns ett direkt samband mellan friska medarbetare och förbättrad prestanda. Därför bör alla arbetsgivare fokusera på detta.

Hur får vi människor att röra sig?
Ett av de bästa sätten att få ditt företag i rörelse är att gå över till höj- och sänkbara eller sitt/ståbord. Att utrusta rätt sitt/ståbord med påminnelsefunktion och intuitiv design kan skapa en fantastisk arbetsplats och främja medarbetarnas hälsoprogram. Det är bara en sak att tänka på, rörelse kan utföras oavsett var du är på kontoret. Från enbensbord till konferensbord med flera ben, möjligheterna att införa rörelse i kontorslandskapet är oändliga. Det viktiga att fundera över är vart personalen kommer att befinna sig. Troligtvis befinner de sig inte vid sitt kontorsbord hela tiden. Mellan möten, samarbeten och den socialisering som sker på en arbetsplats finns det många områden där man kan införa rörelser för att främja miljöns flexibilitet.

Fördelar med sitt/ståbord
”Det finns många hälsofördelar för den enskilde när man använder sitt/ståbord, men undersökningar har visat att genom att stå upp bara några minuter per timme bidrar till viktminskning, förbättrad mental hälsa och bidrar till att man blir gladare och friskare”, säger Michael Cook, chef för DESKLINE division på LINAK U.S. Inc. ”Men undersökningarna visar också att när de anställda använder sitt kontorsbord oftare blir man även en bättre medarbetare. Man får färre antal sjukdagar, man blir mer fokuserad, man blir produktivare och mindre stressad3.

Get more companies moving with sit-stand desks

 

Enligt James Levine, chef för Obesity Solutions på Mayo Clinic och Arizona State University, är normalt avkastningen på investeringen mellan $3 och $7 för varje US-dollar som investeras i arbetsplatsinnovationer som hjälper människor att bli mer aktiva i sitt arbete. Sitt/ståbord är alltså en ren vinst för arbetsgivaren.”4

Att stå upp hjälper till att aktivera enzymer som bidrar till bra hälsa5, ökar blodcirkulationen som avlastar trötta muskler6 och ger kroppen möjlighet att uppnå balanserad belastning. Bara att växla från sittande till stående bidrar till din hälsa.7 Det tvingar kroppen att motverka gravitationen och stärker skelettmuskulaturen. På senare tid har man debatterat lämpliga sitta-stå-intervaller, rekommendationen har varit att vi bör stå upp minst två timmar per dag, att stå upp minst 15 minuter per timme.8 Det verkliga målet är att få in kontinuerlig rörelse under hela dagen.

”Det har förekommit en del riktigt vilseledande diskussioner”, säger Cook. ”En nyligen genomförd studie visade att om man står upp under längre perioder kan det ge negativa effekter, som exempelvis obehag och mental tröghet, men vi vet också att stillasittande kan ge allvarliga effekter. För att förtydliga det hela, det handlar inte om att göra det ena eller det andra. Nyckeln ligger i att göra rätt mängd av båda delarna. Istället för att fokusera på att sitta eller stå bör företagen fokusera på rörelser och uppmuntra en aktivare arbetsmiljö.”

Get more companies moving with sit-stand desks

 

Fördelar för individen (10):

 • Reducerad risk för cancer
 • Reducerad risk för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Förbränner mer kalorier
 • Ökad energinivå
 • Ökad muskelaktivitet
 • Påverkar viktminskning
 • Främjar psykisk hälsa

Fördelar för arbetsgivaren

 • Färre antal sjukdagar
 • Förbättrad produktivitet
 • Förbättrad arbetskvalitet och effektivitet
 • Ökat samarbete mellan grupper av medarbetare
 • Ökat fokus och mindre stress

Få ditt företag i rörelse
Även om sitt/ståbord har varit en global trend en tid så är det fortfarande många företag som inte har gått över till denna typ av bord. Cook uppskattar att enbart i Nordamerika är det bara 10 % av kontorsborden som är höj- och sänkbara. Det innebär att många människor och företag går miste om de potentiella fördelar som det innebär med en aktiv arbetsplats. Om du eller ditt företag inte har gått över till sitt/ståbord än eller om ni överväger att införa sitt/ståbord för kommande designprojekt bör du utforska och dela våra senaste filmer som fokuserar på dessa fördelar.

 

Referenser

 1. Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S. och Zhao, H. (2016). Produktivitet på callcenter under en period på sex månader efter införande av ståbord. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 2-3, sidorna 188–195.
 2.  Healy, G., Lawler, S., Thorp, A., Neuhaus, M., Robson, E., Owen, N. och Dunstan, D. (2012). Reducering av långvarigt sittande på arbetsplatsen. Bevisgenomgång: fullständig rapport. Melbourne, Australien Victorian Health Promotion Foundation.
 3. Hedge, A. (18 mars, 2016). Sit-Stand Working Programs. Hämtat från http://ergo.human.cornell.edu/CUESitStandPrograms.html
 4. Hedge, A. (2017). Ergonomic Workplace Design for Health, Wellness and Productivity. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 5. Institut für Gesundheit und Ergonomie 2018 Mäta effekten av sitta-stå-påminnelser LINAK
 6. Levine, J. och Yeager, S. (2009). Överviktig? Deprimerad? Du har sittsjukan. I J. Levine och S. Yeager, Move a Little, Lose a Lot: New N.E.A.T. Science Reveals How to Be Thinner, Happier, and Smarter. Harmoni.
 7. Lytle, T. (22 februari, 2017). Främja aktiv personalstyrka med ståbord. Hämtat från Society for Human Resource Management: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0317/pages/promote-an-active-workforce-with-standing-desks.aspx
 8. Miles-Chan, J., Sarafian, D., Montani, J. och al., e. (2013). Heterogenitet i energikostnad för bibehållande av kroppshållning vid stående jämfört med sittande: fenotypiskt baserat på storleksordning och tid. PLoS One, e65827, 8.
 9. Saeidifard, F., Medina-Inojosa, J., Supervia, M., Olson, T., Somers, V., Erwin, P. och Lopez-Jimenez, F. (1 mars, 2018). Skillnader i energiförbrukning vid sittande jämfört med stående: En systematisk genomgång och metaanalys. European Journal of Preventive Cardiology, 522–538.
 10. Tatta, J. (2017). Tillbaka till rörelse. I Heal Your Pain Now: The Revolutionary Program to Reset Your Brain and Body for a Pain-Free Life. Boston: Da Capo Press.
 11. Van der Ploeg, H., Chey, T., Korda, R., Banks, E. och Bauman, A. (2012). Sitting Time and All-Cause Mortality Risk in 222 497 Australian Adults. Arch Intern, 172(Nr. 6), 494–500.
 12. Världshälsoorganisationen (WHO). (2009). Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Genève: Världshälsoorganisationen (WHO).

 

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.