Kontakta oss här
Nyheter den 12 november 2019

Ny IRS-teknik hjälper till att skydda både sjukvårdsutrustning och vårdpersonal

Eftersom ställbara applikationer som används inom sjukvården blir allt kraftfullare, ökar även risken för materiella skador vid kollisioner med andra objekt – såväl för föremålet som applikationen har kolliderat med som för själva applikationen. Syftet med den nya intelligenta ratchet spline funktionen är att minimera denna riskfaktor.

LINAK lanserar en helt ny systemfunktion, Intelligent Ratchet Spline, förkortat IRS™. Precis som för vanliga splinefunktioner – mekaniska, elektriska eller ratchet spline – handlar det om att minimera skadorna på utrustningen och att öka säkerheten. Detta är intelligent skydd.

Lägg till intelligens med LINAK® IRS™
Vanliga splinefunktioner låter bara ställdonet trycka. Funktionen används av säkerhetsskäl i justerbar vårdutrustning och aktiveras när rörelsen hindras. Till exempel när något hindrar ryggstödet i en applikation. Då slutar ställdonet att dra och undviker därmed att klämma föremålet som hindrar rörelsen.

Den nya ratchet spline i kombination med en intelligent styrenhet – som tillsammans bildar IRS – gör det möjligt att bestämma systemets beteende när det känner av ett hinder. Funktionen finns i det nya linjära ställdonet LA40 HP tillsammans med en LINAK® OpenBus™ styrenhet (COxx) eller en CA63.

Anpassa dina IRS™ funktioner
LA40 HP har konstruerats för ett antal olika applikationer, till exempel behandlingsbritsar eller sjukhussängar. Genom att lägga till IRS blir ett utbud av anpassningsbara beteenden tillgängliga:

  • Omvänd drivning, frisläpper föremålet som är ett hinder i vägen
  • Justerbart avstånd för den omvända drivningen
  • Varning antingen med ljud eller LED vid ett hinder
  • Dragkraften stoppas när IRS™ aktiveras

På så sätt kan man minimera, eller till och med undvika, risken för skada på antingen applikationen, det hindrande föremålet eller vårdpersonalen med hjälp av anpassad programvara.

Tillägg till listan över LINAK® säkerhetsfunktioner
Säkerheten först – särskilt för kraftfull sjukvårdsutrustning. IRS™ är ett tillägg till den långa listan över funktioner som hjälper till att skydda utrustningen eller personerna i närheten. Den här listan omfattar, till exempel: självlåsande mekanismer, säkerhetsmutter, mekaniska ändlägen, Quick Release (QR) och de ovan nämnda splinealternativen. Genom att använda OpenBus™ styrenheter – eller CA63 – adderas ännu mer till listan över skyddsalternativ.

Om du vill veta mer om LINAK® säkerhet eller hur IRS™ kan förbättra dina sjukvårdsapplikationer är du välkommen att kontakta ditt lokala LINAK® kontor

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta