Nyheter den 22 februari 2019

Fyra viktiga sjukvårdstrender

På världsbasis står vi inför många olika utmaningar inom sjukvårdssektorn. I dessa utmaningars kölvatten följer dock även många olika möjligheter. Den tekniska utvecklingen har formligen exploderat och detta gör det möjligt för oss att möta några av utmaningarna, till exempel att allt fler människor som lider av fetma ökar och en population som blir allt äldre. På LINAK ser vi fyra av vår tids viktigaste sjukvårdstrender – utmaningar kontra möjligheter.

Fyra viktiga sjukvårdstrender

Internet of Things (IoT)
Möjligheten att samla in data om applikationens prestanda och om patientens aktivitet vad gäller applikationen, detta kommer att förändra hur vi ser på vården. Sjukvårdspersonalen kan använda insamlad information för att förbättra arbetseffektiviteten och vårdkvaliteten.
Läs mer

 
 
Fyra viktiga sjukvårdstrender

Värdighet och oberoende
Möjligheten att samla in data om applikationens prestanda och om patientens aktivitet vad gäller applikationen, detta kommer att förändra hur vi ser på vården. Sjukvårdspersonalen kan använda insamlad information för att förbättra arbetseffektiviteten och vårdkvaliteten.
Läs mer

 
 
Fyra viktiga sjukvårdstrender

Fetma
Enligt uppgifter från WHO lider allt fler människor av övervikt. Detta innebär ett ökat behov av sjukvårdsapplikationer som klarar av att ge optimal prestanda även under allt högre belastning. I många fall måste man tänka i helt nya banor när det gäller produktkomponenter. Samtidigt får detta inte ha negativ inverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö och ergonomi.
Läs mer

 
Fyra viktiga sjukvårdstrender

Fler äldre
Antalet äldre människor kommer att fortsätta öka långt in i framtiden. Detta innebär en stor utmaning för sjukvårdens system. Lyckligtvis finns det ny teknik och innovativa lösningar som kan förbättra livskvaliteten, både för de äldre och för vårdgivarna.
Läs mer

 

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.